In € miljoen

 

 

 

2017

 

2016

Verwerving (-) van materiële vaste activa

 

a

 

–707

 

–883

Verwerving (-) van immateriële vaste activa

 

b

 

–115

 

–98

Kapitaalinvesteringen

 

c = a+b

 

–822

 

–981

Kapitaalinvesteringen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

d

 

–105

 

–141

Kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

e = c-d

 

–716

 

–839

Onderliggende EBITDA

 

f

 

2.230

 

2.075

Kasstroomomzetting

 

g = (f+e)/f

 

68%

 

60%

De kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten daalden ten opzichte van 2016 met € 123 miljoen naar € -716 miljoen, in lijn met het voornemen om de kapitaalintensiteit terug te dringen. Hierdoor groeide de kasconversie van 60% naar 68%.