In € miljoen

 

 

 

2017

 

2016

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

 

a

 

1.604

 

1.788

waarvan kasstromen verbonden aan verwerving van dochterondernemingen

 

b

 

–23

 

7

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

 

c

 

70

 

–807

waarvan kapitaalinvesteringen vereist door contract van aandelenverkoop

 

d

 

–12

 

Verwerving (-) van dochterondernemingen

 

e

 

–44

 

–23

Verwerving (-) van deelnemingen – Overige

 

f

 

–11

 

4

Leningen aan geassocieerde & niet-geconsolideerde deelnemingen

 

g

 

–7

 

–25

Vervreemding (+) van dochterondernemingen en deelnemingen

 

h

 

891

 

144

Betaalde belastingen op vervreemding van deelnemingen

 

i

 

–14

 

Erkenning van verrekende vorderingen

 

j

 

21

 

Vrije kasstroom

 

k = a-b+c-d-e-f-g-h-i-j

 

871

 

876

Vrije kasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

l

 

89

 

218

Vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

m = k-l

 

782

 

658

De vrije kasstroom van voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg € 782 miljoen, een stijging met 19% ten opzichte van 2016. Dit is toe te schrijven aan een hogere EBITDA en de focus op werkkapitaaldiscipline. Inclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten bedroeg de totale vrije kasstroom € 871 miljoen.