De Raad van Bestuur heeft besloten om tijdens de gewone algemene vergadering van 8 mei 2018 een brutodividend aan te bevelen van €3,60 per aandeel (€2,52 netto per aandeel).

Het dividend over het boekjaar 2017 laat een stijging zien van 4,3% vergeleken met het boekjaar 2016. Dit is in lijn met het dividendbeleid van de Groep om indien mogelijk een stabiel tot stijgend dividend te handhaven en deze, voor zover mogelijk, nooit naar beneden bij te stellen.

Gelet op het interim-dividend van € 1,38 bruto per aandeel, 30% roerende voorheffing (€0,96 netto per aandeel) dat op 18 januari 2018 werd uitgekeerd, zal het resterende dividend over 2017, dat gelijk is aan €2,22 bruto per aandeel (€1,55 netto per aandeel), op 23 mei 2018 worden uitgekeerd op voorwaarde dat de algemene aandeelhoudersvergadering dit goedkeurt.