In € miljoen

 

2017

 

2016

 

% joj

(1)

Referentiecijfers voor Onderzoek & Innovatie zijn op niet herwerkte basis.

Netto-omzet

 

23

 

7

 

n.m.

Energy Services

 

 

4

 

n.m.

Other Corporate & Business Services

 

23

 

3

 

n.m.

EBITDA

 

–244

 

–237

 

–2,8%

EBIT

 

–308

 

–301

 

–2,4%

Kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

–68

 

–79

 

14%

Onderzoek & innovatie(1)

 

–55

 

–52

 

–4,5%

De onderliggende EBITDA-kosten voor heel 2017 bedroegen € -244 miljoen, 3% meer dan in 2016. Bij Energy Services bedroeg de EBITDA € 21 miljoen tegenover € 4 miljoen in 2016. vooral als gevolg van de bedrijfsherstructurering in 2016 gericht op projecten voor hernieuwbare energie, en marktkansen in het derde kwartaal. Kosten in Other Corporate & Business Services bedroegen € -264 miljoen, € 23 miljoen meer dan in 2016. Een aanhoudende kostendiscipline compenseerde de inflatie. De hogere projectkosten en overblijvende kosten door wijzigingen in de portefeuille leidden tot hogere uitgaven.