De belangrijkste doelstelling van Solvay is om de onderneming voor alle belanghebbenden zichtbaarder en aantrekkelijker te maken, door aandeelhouders te informeren over het aandeel van Solvay en door de op vertrouwen en interactie gebaseerd relatie te verbeteren.

Elke aandeelhouder heeft toegang tot duidelijke, uitgebreide en transparante informatie. Deze wordt aangepast aan zijn of haar individuele behoeftes door de Beleggersclub van Solvay of via direct contact met de betreffende familiale aandeelhouder. De informatie die wordt opgesteld en gebruikt, wordt gepubliceerd op de website van Solvay om eventuele geprivilegieerde toegang te voorkomen.

Er wordt een jaarlijks communicatieprogramma opgezet en goedgekeurd door de leidinggevenden van Solvay met voorstellen over:

  • Periodieke informatie over Solvay, waaronder persberichten, statutenwijzigingen, dividenduitkeringen, 
  • Een kalender met aankomende bijeenkomsten, waaronder de jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering en de driemaandelijkse online nieuwsbrief 'Solvay in Action' waarin met onder andere interviews en video's uitleg wordt gegeven over de strategie van de Groep en de belangrijkste resultaten,
  • Uitnodigingen voor evenementen waaraan Solvay deelneemt.

In 2017 organiseerde Solvay verschillende bijeenkomsten, onder andere met het hogere kader en deskundigen, alsmede bedrijfsbezoeken, waaronder:

  • De Investors' Day in Antwerpen, georganiseerd door de VFB (Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers), die elk jaar meer dan 1500 bezoekers trekt. Een van de leden van het uitvoerend comité nam deel aan een bijeenkomst met ongeveer 400 particuliere beleggers, waar hij vragen beantwoordde;
  • Finance Avenue, georganiseerd in Brussel door De Tijd en L'Echo, met 3600 deelnemers;
  • Verschillende bijeenkomsten met oprichters en private bankings

Verder beantwoordt de aandelenregistratieservice van Solvay alle vragen en verzoeken om informatie.