Gedurende het jaar worden er roadshows georganiseerd met het hoger kader van de Groep en worden er wereldwijd belangrijke conferenties binnen de bedrijfssector bezocht. Dergelijke persoonlijke ontmoetingen bevorderen de dialoog met de beleggingswereld over de strategie en bedrijfsprestaties van Solvay.

In 2017 namen de leidinggevenden van Solvay deel aan roadshows en conferenties in 60 steden wereldwijd, alsmede aan tegenbezoeken aan onze hoofdkantoren in Brussel. Verder bezochten zij 19 evenementen en hadden zij 83 ontmoetingen met analisten en portefeuillebeheerders om de strategische prioriteiten van Solvay te bespreken. Actief de dialoog aangaan met beleggers over de strategie van Solvay op basis van financiële en extra-financiële indicatoren is een integraal onderdeel van de doelstellingen van Solvay. 

Elk kwartaal vinden er telefoonconferenties met het hoger kader plaats, waarin nader wordt ingegaan op de resultaten van de Groep.