De controle van de financiële situatie van de vennootschap, van de jaarrekening en van de afstemming van de jaarrekening en de daarin op te nemen gegevens met het Wetboek van Vennootschappen en de statuten, wordt toevertrouwd aan een of meer commissarissen, benoemd door de Algemene Aandeelhoudersvergadering en gekozen uit de leden, natuurlijke dan wel rechtspersonen, van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de commissaris zijn wettelijk vastgelegd.

 • De Algemene Aandeelhoudersvergadering bepaalt het aantal commissarissen en beslist over hun vergoedingen, in overeenstemming met de wet. De commissarissen hebben daarnaast recht op een vergoeding van de reiskosten voor de controle op sites en bij administratieve kantoren.
 • De Algemene Aandeelhoudersvergadering kan ook een of meer plaatsvervangende commissarissen aanwijzen. De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging. De Algemene Aandeelhoudersvergadering kan hen niet ontslaan, tenzij ze hiervoor een grondige reden heeft.

Het auditmandaat van Deloitte, vertegenwoordigd door Michel Denayer, is verlengd tijdens de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 10 mei 2016 voor een termijn van drie jaar (Aandeelhoudersvergadering 2019). De vergadering heeft ook Deloitte, vertegenwoordigd door Corine Magnin, benoemd tot plaatsvervangend commissaris voor een termijn van drie jaar.

In 2017 bedroeg de auditvergoeding voor Solvay nv € 1,2 miljoen. Deze bestaat uit de audit van zowel de statutaire als de geconsolideerde jaarrekening van Solvay nv. De extra auditvergoeding voor dochterondernemingen van Solvay bedroegen in 2017 € 5 miljoen. In 2017 werden er extra niet-auditgelateerde vergoedingen van € 1,8 miljoen betaald door dochterondernemingen van Solvay, die bestonden uit de volgende:

 1. Gefactureerd door de wettelijke commissaris van de Groep:
  • Andere assurance opdrachten: € 1,1 miljoen
 2. Gefactureerd door andere Deloitte entiteiten:
  • Andere assurance opdrachten: € 0,1 miljoen
  • Belastingadvies en compliance: € 0,35 miljoen
  • Andere adviesopdrachten: € 0,25 miljoen