In dit Handvest staan de taken en missie, het functioneren, de omvang, samenstelling en beoordeling van de Raad van Bestuur omschreven. Het interne reglement van de Raad van Bestuur is als bijlage aan dit Handvest toegevoegd.