De Raad van Bestuur heeft de volgende gespecialiseerde permanente comités in het leven geroepen: het auditcomité, het comité van financiën, het remuneratiecomité en het benoemingscomité.

Het mandaat van alle leden van deze comités verloopt op 8 mei 2018, de dag van de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering. Dit mandaat zal worden verlengd met twee jaar, tot de dag van de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering in 2020.

Op 31 december 2017 was de samenstelling van vier comités als volgt:

 

 

Auditcommissie

 

Financiële commissie

 

Remuneratie­commissie

 

Benoemings­commissie

De heer Nicolas Boël

 

 

 

Voorzitter

 

Voorzitter

 

Lid

De heer Jean-Pierre Clamadieu

 

 

 

Lid

 

 

 

 

De heer Bernard de Laguiche

 

Lid

 

Lid

 

 

 

 

De heer Denis Solvay

 

 

 

 

 

Lid

 

Lid

Prof. dr. Bernhard Scheuble

 

Voorzitter

 

 

 

 

 

 

De heer Charles Casimir-Lambert

 

Lid

 

 

 

 

 

 

De heer Hervé Coppens d’Eeckenbrugge

 

Lid

 

Lid

 

 

 

 

De heer Yves-Thibault de Silguy

 

 

 

Lid

 

Lid

 

Voorzitter

Mevrouw Evelyn du Monceau

 

 

 

 

 

Lid

 

Lid

Mevrouw Françoise de Viron

 

 

 

 

 

Lid

 

Lid

Mevrouw Amparo Moraleda Martinez

 

 

 

 

 

Lid

 

Lid

Mevrouw Rosemary Thorne

 

Lid

 

 

 

 

 

 

De heer Gilles Michel

 

 

 

Lid

 

 

 

 

Mevrouw Marjan Oudeman

 

Lid

 

 

 

 

 

 

De samenstelling, taken, verantwoordelijkheden en procedures van deze vier comités zijn beschreven in een bijlage bij het Handvest.