Samenstelling:

  • Het merendeel van de leden zijn niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurders,
  • De voorzitter van het uitvoerend comité wordt op de vergaderingen uitgenodigd, behalve voor onderwerpen die hem persoonlijk betreffen.
  • De secretaris is Michel Defourny, Group Corporate Secretary.

Vergaderingen

  • In 2017 vonden drie vergaderingen plaats.
  • Deelname aan de vergaderingen van 94,4%.

Activiteiten:

Het benoemingscomité geeft advies over benoemingen binnen de Raad van Bestuur (voorzitter, nieuwe leden, herbenoemingen en commissies), over functies binnen het uitvoerend comité (voorzitter en leden) en over benoemingen in functies binnen het algemeen management.