In 2017 hebben een aantal belangrijke leidinggevenden presentaties gegeven aan de Raad van Bestuur over operationele en functionele onderwerpen. Op deze manier blijft de Raad op de hoogte van onderwerpen die relevant en belangrijk zijn voor de Groep zonder dat deze onmiddellijke besluitvorming vereisen.

De Raad van Bestuur heeft ook een aantal fabrieken en onderzoekscentra bezocht: het Solvay Research & Innovation Center in Seoul (Zuid-Korea) en twee fabrieken in Zuid-Korea en China. Deze reis bood de bestuursleden de gelegenheid om lokale operationele teams te ontmoeten en inzicht te krijgen in de bedrijfs- en industriële realiteit van deze Aziatische activiteiten van de Groep.

De Raad van Bestuur besteedt ten minste één vergadering per jaar aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid wereldwijd (waaronder de risico's en kansen van klimaatverandering) en welke invloed deze hebben op de Groep. Op die manier kunnen deze aspecten op een juiste en consistente manier worden meegenomen in de bedrijfsactiviteiten van Solvay.