In 2017 heeft de Raad van Bestuur op voorstel van het remuneratiecomité aandelenopties toegekend aan ongeveer 70 leden van het hoger kader van de Groep. De uitoefenprijs komt op € 111,27 per optie, met een verwervingsperiode van 3 jaar. Aan de leden van het uitvoerend comité werden in maart 2017 in totaal 79.551 opties toegekend, in vergelijking met 208.260 opties in 2016.

In combinatie met dit aandelenoptieplan heeft de Raad van Bestuur Performance Share Units toegekend aan ongeveer 450 kaderleden van de Groep, met een mogelijke uitbetaling na 3 jaar indien vooraf bepaalde prestatiedoelstellingen (groei onderliggende EBITDA, CFROI en vermindering broeikasgasintensiteit) behaald worden. Aan de leden van het uitvoerend comité werden in maart 2017 in totaal 23.425 PSU's toegekend, in vergelijking met 23.425 PSU's in 2016(2).

Land

 

Naam

 

Functie

 

Aantal opties(1)

 

Aantal PSU's(2)

(1)

Aandelenopties: De reële waarde per aandelenoptie volgens het Black Scholes model bedroeg in 2017 € 23,57.

(2)

De aandelenkoers voor de Performance Share Units bedroeg in 2016 € 114,70.

België

 

Clamadieu, Jean‑Pierre

 

Voorzitter van het uitvoerend comité

 

35.002

 

7.193

België

 

De Cuyper, Vincent

 

Lid van het uitvoerend comité

 

12.728

 

2.616

België

 

Kearns, Roger

 

Lid van het uitvoerend comité

 

10.607

 

2.180

België

 

Hajjar, Karim

 

Lid van het uitvoerend comité

 

10.607

 

2.180

België

 

Juéry, Pascal

 

Lid van het uitvoerend comité

 

10.607

 

2.180

TOTAAL

 

 

 

 

 

79.551

 

16.349

Aandelenopties in het bezit van leden van het uitvoerend comité in 2017

Land

 

Naam

 

Aandelenopties

 

31 december 2017

   

Gehou­den op 31 dec. 2016

 

Toegekend in 2017

 

Uitgeoefend in 2017

 

Vervallen in 2016

 

Gehou­den

 

Uitoe­fenbaar

 

Niet-uitoefenbaar

België

 

Clamadieu, Jean‑Pierre

 

253.825

 

35.002

 

65.188

 

0

 

223.639

 

37.430

 

186.209

België

 

De Cuyper, Vincent

 

85.027

 

12.728

 

13.087

 

0

 

84.668

 

30.565

 

54.103

België

 

Kearns, Roger

 

143.791

 

10.607

 

28.728

 

0

 

125.670

 

44.397

 

81.273

België

 

Hajjar, Karim

 

56.021

 

10.607

 

0

 

0

 

66.628

 

0

 

66.628

België

 

Juéry, Pascal

 

69.812

 

10.607

 

0

 

0

 

80.419

 

28.437

 

51.982

TOTAAL

 

 

 

608.476

 

79.551

 

107.003

 

0

 

581.024

 

140.829

 

440.195