Een duurzame oplossing, zoals gedefinieerd door de Sustainable Portfolio Management-methode (SPM), is een product dat bij een bepaalde toepassing zorgt voor een hogere duurzame waarde. Het product moet niet alleen in de productiefase geringere invloed hebben op het milieu, maar in de hele waardeketen een betere maatschappelijke en milieutechnische bijdrage leveren.

Sustainable Portfolio Management-methode (SPM)

Indicatoren en doelstellingen

Binnen Solvay zijn de Global Business Units (GBU's) verantwoordelijk voor het realiseren van de ambitieuze doelen van de Groep op het gebied van duurzaamheid: in 2025 moet er per € 2 aan opbrengsten, € 1 opbrengst gegenereerd worden door duurzame oplossingen.

Prioriteiten voor Solvay

2018 middellange termijn

40%

van de omzet van de Groep afkomstig van duurzame oplossingen

2025

50%

van de omzet van de Groep afkomstig van duurzame oplossingen

Baseline 2014

Opsplitsing van omzet per SPM-heatmapcategorie

% van omzet

 

2017

 

2016

 

2015

Oplossingen: Om als deel van een ‘oplossing’ beschouwd te worden, moeten producten een direct, significant en meetbaar voordeel (maatschappelijk of milieutechnisch) opleveren voor de samenleving als geheel. Er mogen geen zorgpunten zijn wat betreft duurzaamheid en hun ecologische voetafdruk moet klein zijn vergeleken met de meerwaarde die zij hebben voor de samenleving.

Neutraal: Geen invloed op duurzaamheid, positief dan wel negatief, vastgesteld

Uitdagingen: Er is een duurzaamheidsprobleem vastgesteld of de ecologische voetafdruk is te groot

Oplossingen

 

49

 

43

 

33

Neutraal

 

31

 

33

 

39

Uitdagingen

 

8

 

8

 

16

Niet beoordeeld

 

12

 

16

 

12

Tegen het eind van 2017 kon 49% van de omzet afkomstig van de productie-applicatiecombinaties in de portefeuille als 'Solutions' worden gekwalificeerd, een aanzienlijke verbetering vergeleken met het voorgaande jaar. Deze verbetering kan als volgt worden verdeeld:

  • 7 procentpunt door veranderde reikwijdte (afronding SPM-analyse Technology Solutions, desinvestering Polyamides en Intermediates);
  • -1 procentpunt door afkalving van de bestaande portefeuille bij Solutions.

We willen onmiddellijk erkennen dat de belangrijkste vooruitgang die is geboekt om ten minste 50% van de omzet uit 'Solutions" te genereren, toe te schrijven is aan portefeuilleveranderingen bij Solvay, aangezien de bestaande portefeuille een lichte afkalving laat zien. Hieruit blijkt dat het nog steeds moeilijk is om die 50%-doelstelling te realiseren door andere groeifactoren (autonome groei, O&I, kapitaalinvesteringen enz.).

De systematische portefeuilleanalyse conform SPM sluit aan bij de financiële perimeter van de Groep. Veranderingen in het toepassingsgebied gedurende het jaar, zoals opgenomen in de financiële verslaggeving, komen tot uitdrukking in het toepassingsgebied voor SPM. De portefeuilleanalyse over 2017 is gebaseerd op de omzet over 2016.

Correlatie tussen SPM-analyse en de omzetgroei

SPM is ontwikkeld om de bedrijfsprestaties van Solvay te verbeteren en een betere groei te genereren. In de afgelopen drie jaar hebben de producten van Solvay een groot verschil in omzetgroei per jaar laten zien, afhankelijk of klanten en consumenten de producten van Solvay selecteren om te kunnen voldoen aan hun eigen maatschappelijke en ecologische doelstellingen.

Jaarlijkse groei per SPM-categorie:

  • Oplossingen: +3%
  • Uitdagingen: -2%

(gebaseerd op de omzet met hetzelfde product, dezelfde toepassing en dezelfde SPM-score in de afgelopen drie jaar, en die 44% van de omzet van de Groep vertegenwoordigt, waarvan twee derde afkomstig van volumegroei).

Externe validering

200 PAC*:

herzien in 2017

96%

Overeenstemmingsniveau

* Product-applicatiecombinatie

Sinds 2009 heeft Arthur D. Little (ADL), onze partner bij het ontwikkelen en verbeteren van de SPM-methodologie, een grondige verificatie uitgevoerd van de resultaten op het gebied van marktafstemming. In 2017 heeft ADL elke product-applicatiecombinatie (PAC) in de database gescreend en 150 PAC's geselecteerd voor nader onderzoek. 75 met hogere waarde voor Solvay op basis van verschillende criteria, en 75 op willekeurige basis. Daarnaast stuurt Solvay per jaar 50 PAC's naar ADL voor beoordeling. Ten minste elke vijf jaar zullen alle PAC's in de database worden bekeken. Eind 2017 had ADL 200 PAC's beoordeeld.

Uit overleg met Arthur D. Little blijkt dat we voor 192 van de 200 PAC's tot dezelfde conclusie komen, een overeenstemmingsniveau van 96%. Voor twee PAC's (1%) kwam Arthur D. Little tot een betere conclusie dan Solvay, wat een omzet vertegenwoordigt van € 56 miljoen. Voor zes PAC's (3%) kwam Arthur D. Little tot een negatievere conclusie dan Solvay. Door de analyse toe te passen op vergelijkbare PAC's kwam de omzet uit op € 190 miljoen. Een nadere materialiteitsanalyse op basis van marktsignalen loopt nog; het resultaat daarvan zal worden bekeken door een externe partij. Ondertussen blijft de conclusie van Solvay gehandhaafd.