Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

Het Sustainable Portfolio Management (SPM) van Solvay richt zich op duurzame bedrijfsoplossingen. De SPM-methodologie is ontwikkeld om de bedrijfsprestaties van Solvay te verbeteren en een betere groei te genereren door besluitvormers te informeren over de manier waarop de producten van Solvay kunnen bedragen aan duurzaamheid. Daarbij worden twee factoren in overweging genomen:

  1. de ecologische voetafdruk van hun productie, en de daarmee verband houdende risico's en marktkansen,
  2. hoe de toepassing daarvan vanuit het marktperspectief tot voordelen of uitdagingen kan leiden, gebaseerd op een kwalitatieve beoordeling.

Aan de hand van SPM kunnen besluitvormers duurzaamheidsrisico's en -kansen vaststellen binnen de gehele waardeketen (van wieg tot graf) evenals actieplannen en innovaties ontwikkelen, waarbij economische, maatschappelijke en milieutechnische waarden zorgvuldig worden afgewogen. SPM-analyses worden elk jaar volledig herzien om de meest recente signalen vanuit de markt te kunnen plaatsen in een dynamisch perspectief.

Sinds 2009

maken we gebruik van SPM

88%

van de portefeuille geanalyseerd

1.700+

product-applicatie­combinaties beoordeeld

600+

betrokken specialisten

49%

van de omzet bij Solutions*

* Toepassingsgebied: in lijn met financiële verslaggeving

Duurzaamheid geïntegreerd in de beheerprocessen

De Sustainable Development-functie beheert de SPM-methode, die in nauwe samenwerking met de business units en andere functies bij de belangrijkste processen wordt toegepast: Strategie, Onderzoek & Innovatie, Industriele Functie, Marketing & Verkoop en Fusies & Overnames. De SPM-methode is onderdeel van het Solvay Way-raamwerk en helpt vaststellen in hoeverre GBU's en functies duurzaamheid hebben geïntegreerd in hun operationele activiteiten.

  • Het SPM-profiel is een integraal onderdeel van het strategisch overleg tussen de GBU's en het uitvoerend comité.
  • Fusie & Acquisitie-projecten wordt ook geëvalueerd aan de hand van SPM, om te beoordelen of de investering haalbaar is in het licht van de duurzaamheidsdoelstellingen.
  • Investeringsbeslissingen (kapitaaluitgaven van meer dan € 10 miljoen en overnames) die door het uitvoerend comité of de Raad van Bestuur genomen worden, omvatten een duurzaamheidsluik, met onder meer een uitputtende SPM-analyse van de beoogde investering.
  • Alle Onderzoek & Innovatieprojecten worden geëvalueerd aan de hand van SPM.
  • Bij Marketing & Sales maakt SPM het mogelijk om klanten te betrekken bij duurzaamheidsaspecten, zoals klimaatverandering, duurzame energie, recycling en luchtkwaliteit. Solvay kan zich hiermee onderscheiden en waarde creëren voor de onderneming zelf en voor de klant.

Op weg naar een referentiekader voor actief portefeuillebeheer

Solvay is medevoorzitter van twee verenigingen die een belangrijke rol spelen in het creëren van een referentiekader voor actief portefeuillebeheer:

  • Het Portfolio Sustainability Assessment-initiatief van de World Business Council of Sustainable Development stelt een hoge norm en verschaft de industrie een gemeenschappelijk kader voor de implementatie van duurzaam portefeuillebeheer. Daarbij wordt een specifieke methode voor de chemische industrie gehanteerd. De SPM-methodologie sluit goed aan op het WBCSD-raamwerk. Door kleine verbeteringen in de SPM-methodologie in 2018 zal deze aansluiting nog verder verbeteren. Benchmarking en het uitwisselen van de beste praktijken met sectorgenoten verbeteren de SPM-methode en zorgen voor betere besluitvorming.
  • De Natural Capital Protocol is onderdeel van de SPM-leidraad, vanwege de robuuste en pragmatische aanpak voor de beoordeling van de portefeuille op duurzaamheid.