Rekening houdend met de strategie van de Groep, opkomende maatschappelijke en zakelijke kwesties en de uitkomsten van onze materialiteitsanalyse, stellen we per groep belanghebbenden het niveau van betrokkenheid vast. Dit kan variëren van proactieve betrokkenheid tot het op verzoek verstrekken van informatie.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Klanten

Klanten vormen de kern van de strategie van Solvay en het bedrijf wordt steeds klantgerichter. De behoefte van de klant begrijpen is van het grootste belang. Daarom organiseren we regelmatig bijeenkomsten met belangrijke marktpartijen wereldwijd, zoals tijdens de Technologiedagen. Specialisten in O&I en marketing- en bedrijfsdeskundigen vanuit alle relevantie bedrijfsonderdelen nemen deel aan deze bijeenkomsten. Daarmee laten we onze klanten zien welke toegevoegde waarde en mogelijkheden Solvay kan bieden als multigespecialiseerd bedrijf dat de gehele waardeketen bespeelt. Deze aanpak stelt ons in staat innovatieve en concurrerende oplossingen te ontwikkelen, die precies aansluiten bij de huidige en toekomstige eisen van de eindgebruiker.

In de afgelopen vijf jaar heeft Solvay 25 technologiedagen georganiseerd met toonaangevende partijen uit bijvoorbeeld de automobiel-, luchtvaart-, olie & gas-, landbouw-, en coatingsectoren in Europa, Azië, en Noord- en Zuid-Amerika. Deze evenementen zijn van grote invloed geweest op de Groep, met meer dan 2 500 vertegenwoordigers van klanten, resulterend in tastbare groeimogelijkheden voor de Groep (bijvoorbeeld door gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomsten).

Aansluiting houden bij veranderende trends

Medewerkers

De betrokkenheid van de medewerkers wordt bevorderd door regelmatig overleg tussen het management van de Groep en de medewerkers. Zo vindt er op het gebied van arbeidsverhoudingen overleg plaats met personeelsvertegenwoordigers op vier niveaus: sites, landen, Europa en Groep.

Zie de paragraaf 'Arbeidsverhoudingen' in dit rapport voor meer informatie over de belangrijkste onderwerpen die in 2017 zijn besproken.

Planeet – via overheden en ngo's

Solvay heeft constructief overleg met overheden over onderwerpen die van wezenlijk belang zijn voor Solvay, bijvoorbeeld met verschillende brancheorganisaties op mondiaal en regionaal niveau, zoals de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), de International Council of Chemistry Associations (ICCA), BusinessEurope en de European Chemical Industry Council.

Investeerders

19

Roadshows

Solvay gaat de dialoog aan met investeerders over de strategie en de prestaties gemeten aan de hand van zowel financiële als extra-financiële indicatoren en vult vragenlijsten in van wereldwijde en Europese extra-financiële ratingbureaus. Deze persoonlijke ontmoetingen zijn een goede gelegenheid om uitleg te geven over beleid, procedures en praktijk en hoe duurzaamheidsoverwegingen daarin worden meegenomen.

3.3. Roadshows en ontmoetingen met institutionele beleggers

Het geïntegreerde jaarverslag 2016 is ingediend bij de GRI Review Service. De reactie die we daarop hebben ontvangen, is gebruikt om de inhoud en de presentatie van het rapport te verbeteren.

Op zoek naar een hoge rating in duurzaamheid

Leveranciers

De betrokkenheid bij leveranciers is iets dat op GBU-niveau plaatsvindt.

Beheer van de bevoorradingsketen

Lokale gemeenschappen

De betrokkenheid bij lokale gemeenschappen vindt plaats op site-niveau. Elke site heeft een lokale invloed. Die invloed kan positief zijn (werkgelegenheid of mogelijkheid tot stages) of negatief (overlast door producttransport). Daarom is het ontwikkelen en in stand houden van de relatie met de lokale belanghebbenden onderdeel van Solvay Way. Het is belangrijk om vertrouwen op te bouwen bij de gemeenschappen waar de sites actief zijn.

Solvay Local Advisory Board (LAB): interactie met de gemeenschap in Spinetta

Solvay LAB is een programma dat luistert naar en in gesprek gaat met de lokale gemeenschap in Spinetta Marengo in de provisie Allessandia (Italië), waar Solvay een chemische fabriek heeft. Er vinden regelmatig ontmoetingen plaats tussen een lokale bewonersgroep en de fabrieksmanagers van Solvay, onder leiding van een professional. Het LAB komt elke drie maanden bijeen om zorgpunten en veiligheids- en milieukwesties te bespreken. De site heeft zo de unieke gelegenheid om uit eerste hand te leren welke behoeftes en zorgen er spelen binnen de lokale gemeenschap. Anderzijds staat de gemeenschap rechtstreeks in contact met het personeel van de site. Ze kunnen bespreekpunten inbrengen, vragen stellen en direct bij de juiste persoon informatie vragen.