Dit hoofdstuk gaat in op de invloed van de activiteiten van Solvay op het milieu als gevolg van het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen als basis voor producten of de externe gevolgen daarvan voor het milieu zoals de uitstoot van schadelijke stoffen via onder andere lucht, (afval-)water en afvalstoffen en broeikasgas.

Het Solvay Care Management System (SCMS) beslaat zeven Health, Safety & Environment (HSE)-domeinen: veiligheid op het werk, procesveiligheid, het milieu, industriële hygiëne, gezondheid op het werk, product-stewardship en transport. In dit systeem worden de vereisten van de ISO 14001-standaard (editie 2004), de OHSAS 18001-standaard (editie 2007) en de HSE-eisen van Solvay geïncorporeerd.

52

sites OHSAS 18001-gecertificeerd

76

sites ISO 14001-gecertificeerd

SCMS kent vier ontwikkelingsniveaus voor elke vereiste, van het verplichte basisniveau tot operationele uitmuntendheid. Op niveau 1 is er sprake van naleving van de regelgeving. Het managementsysteem is ontworpen om sites te ondersteunen bij het verkrijgen van externe certificering voor hun geïntegreerde managementsystemen en om GBU's te ondersteunen bij het verkrijgen van certificering voor hun multisite managementsystemen. Het besluit om externe certificering aan te vragen vindt plaats per site, door het lokale management. 2017 was het eerste jaar waarin standaard-audits en SCMS-audits werden gecombineerd.

Hoe Solvay-sites hun ecologische voetafdruk beheersen, in het kort

Elke industriële site is verschillend, maar de afspraken blijven hetzelfde: 

  1. vermindering van broeikasgasintensiteit
  2. vermindering van de intensiteit van de uitstoot in de lucht en het water
  3. controle op naleving van de regelgeving op alle sites
  4. consistente groepsbrede beheersing van het risico op niet-naleving
  5. vermindering van het aantal incidenten waarbij milieuregels niet worden nageleefd
  6. effectievere follow-up van afval en watertoevoer.