Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

130 PJ

primair energieverbruik

100 PJ

Brandverbruik uit niet-hernieuwbare grondstoffen

Definitie

De door Solvay verbruikte energie is verdeeld over vier categorieën:

 • niet-hernieuwbare primaire brandstoffen (kolen, petcoke, aardgas, stookolie enz.) die worden gebruikt om intern stoom, elektriciteit en mechanische energie op te wekken, en voor industriële processen (steenkool en antraciet in kalkovens, gas in droogovens enz).
 • hernieuwbare primaire brandstoffen (biomassa),
 • ingekochte stoom,
 • ingekochte elektriciteit.

Om te voldoen aan de GRI-vereisten, worden stoom en elektriciteit verkregen uit brandstoffen en verkocht aan derden afgetrokken van het totaal. Energie die is ingekocht en vervolgens zonder enige vorm van transformatie is doorverkocht aan derden, wordt buiten beschouwing gelaten.

Managementaanpak

Wat de energielevering betreft, implementeert Solvay al vele jaren consequent programma's om het energieverbruik te verminderen. Ook al heeft Solvay industriële activiteiten die veel energie verbruiken, voornamelijk in Europa (fabrieken voor synthetisch natriumcarbonaat, peroxides), het heeft ook een aantal industriële activiteiten met relatief lage energie – inhoud, gemeten als een percentage van de verkoopprijs. Dit geldt met name voor de fluorpolymeren-activiteiten. De Groep beschouwt veilige en concurrerende energielevering als uiterst belangrijk en heeft de volgende strategische initiatieven genomen:

 • technisch leiderschap in processen en hoog performante industriële installaties om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden;
 • diversificatie en flexibel gebruik van de verschillende primaire types en bronnen van primaire energie;
 • stroomopwaartse integratie voor stoom- en elektriciteitsopwekking (warmtekrachtkoppeling met aardgas, biomassa of gebruik van secundaire brandstoffen, enz.);
 • periodieke controle van de staat van de energieapparatuur en -verbindingen op de industriële sites;
 • een strategie van leveringszekerheid door langdurige samenwerkingsverbanden en middellange- tot langetermijncontracten met waar nodig prijsindekkingsmechanismen;
 • rechtstreekse toegang tot energiemarkten waar mogelijk (gashubs, elektriciteitsnet, financiële spot- en futuremarkten, enz.);
 • periodieke rapporten over de trends in energie- en grondstofprijzen verstuurd naar de vestigingen om te anticiperen op herziening van de verkoopprijzen.

Solvay Energy Services optimaliseert de energie-inkoop en -consumptie voor de Groep en helpt de GBU’s energie en broeikasgasemissies te beheren.

Energie is een belangrijke factor voor de activiteiten van Solvay en Solvay zet zich in om vergeleken met 2012 en bij gelijkblijvend activiteitenniveau het energieverbruik tegen 2020 met 10% (1,3% gemiddeld per jaar) te verminderen. Om dit ambitieuze doel te realiseren, heeft Solvay het SOLWATT® energiebesparingsprogramma opgedreven, om de industriële productieprocessen die betrokken zijn bij de energieproductie en -levering te blijven verbeteren.

Solvay heeft concrete maatregelen genomen door grote investeringen te doen in bijvoorbeeld de startup van de waterstofperoxidefabriek in Saoedi-Arabië en de recente vervanging van twee gasturbines door efficiëntere warmtekrachtkoppelingscentrales, één in Spinetta (Italië) en één in Rosignano (Italië).

SOLWATT® energiebesparingsprogramma

Sinds 2012 heeft de groep de totale energie-intensiteit met 6% verminderd. Een van de belangrijkste factoren die hieraan hebben bijgedragen is het energiebesparingsprogramma SOLWATT®. Bij het verbeterplan wordt in parallel een drieledige aanpak gevolgd :

 • Door gebruik te maken van hoogefficiënte warmtekrachtkoppelingscentrales verbetert de Groep de efficiëntie van de opwekking van secundaire energie zoals stoom en elektriciteit. In 2017 zijn twee turbines vervangen door energiezuiniger units, één in Spinetta (Italië) en éénin Rosignano (Italië). De energiezuinigheid van deze twee warmekrachtkoppelingscentrales is met 4% verbeterd.
 • In 2016 ging de tweede fase van het SOLWATT-programma van start. Aan het einde van 2017 was bij de meeste sites fase twee ingegaan en dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke energiebesparing, namelijk 41% van het energieverbruik van de Groep.
 • Bij nieuwe en vernieuwde vestigingen wordt het energieverbruik en de opwekking daarvan geoptimaliseerd.

Ook in 2017 heeft Solvay verschillende technologische doorbraken binnen het bedrijf ingevoerd om de totale energie-efficiëntie van zijn activiteiten te verbeteren. Na de megafabrieken voor waterstofperoxide in Antwerpen (België) en Map Ta Phut (Thailand), is Solvay begonnen aan de bouw van een van 's werelds meest efficiënte waterstofperoxidefabrieken in Saoedi-Arabië.

Indicatoren en doelstellingen

Energie-intensiteit

In 2012 maakte de Groep de afspraak om bij gelijkblijvend activiteitenniveau het energieverbruik tegen 2020 met 10% (1,3% gemiddeld per jaar) te verminderen. De indicator voor energie-intensiteit heeft betrekking op zowel primaire brandstoffen (kolen, petcoke, coke, antraciet, stookolie, aardgas, biomassa enz.) als ingekochte stoom en elektriciteit.

Doelstelling van Solvay:

2020

-10%

van het energieverbruik bij gelijkblijvend activiteitenniveau

Baseline 2012

Energie-efficiëntie-index – Baseline 100% in 2012

In %

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: De energie-index bij gelijkblijvend activiteitenniveau geeft de verandering weer in het energieverbruik op vergelijkbare basis, na aanpassing van het historisch toepassingsgebied om rekening te houden met veranderingen in het toepassingsgebied en aangepast aan veranderingen in het productievolume per jaar

Energie-efficiëntie-index

 

94

 

94

 

96

Energieverbruik

In 2017 was het primaire energieverbruik 8 PJ lager dan in 2016. Dit was vooral toe te wijzen aan de veranderingen in het toepassingsgebied van het verslag. De classificatie onder stopgezette bedrijfsactiviteiten van de polyamide-activiteiten die aan BASF worden verkocht heeft geresulteerd in een daling van 8,7 PJ. De toevoeging van de activiteiten van Cytec en van nieuwe productiesites (zoals Jubail in Saoedi-Arabië) in de rapportage heeft geleid tot een stijging met 1,1 PJ. De rest van de daling ten opzichte van 2016 (0,6 PJ) is toe te schrijven aan energiebesparingsprojecten en aan veranderingen in de productie.

In petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: Deze indicator geeft het primaire energieverbruik over een bepaald jaar weer in relatie tot de productieactiviteiten van de bedrijven die momenteel (geheel of gedeeltelijk) geconsolideerd zijn. Het primaire energieverbruik van bedrijven in de financiële perimeter is 82% van het totale primaire energieverbruik van alle bedrijven in de operationele perimeter.

Primair energieverbruik

 

130

 

138

 

175

Brandstofverbruik uit niet-hernieuwbare grondstoffen

In petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Vaste brandstoffen

 

46

 

47

 

49

Vloeibare brandstoffen

 

0,4

 

2

 

1

Gasvormige brandstoffen

 

54

 

55

 

57

Totaal

 

100

 

104

 

107

In 2017 was het brandstofverbruik uit niet-hernieuwbare grondstoffen 4 PJ lager dan in 2016. De classificatie onder stopgezette bedrijfsactiviteiten van polyamide-activiteiten heeft geresulteerd in een daling van 5,1 PJ (3,4 voor gasvormige brandstoffen en 1,7 voor vloeibare brandstoffen). De toevoeging van de activiteiten van Cytec en van nieuwe productiesites in de rapportage heeft geresulteerd in een stijging in het gebruik van gasvormige brandstoffen met 0,2 PJ. De overige variatie van +- 0,9 PJ is toe te schrijven aan veranderingen in de productie.

Brandstofverbruik uit hernieuwbare grondstoffen

In petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Hernieuwbaar brandstofgebruik

 

3

 

4

 

5

Lagere stoomproductie bij de met biomassa gestookte Brotas-fabriek (Brazilië) is deels gecompenseerd door de aanvang van de op biomassa gebaseerde warmteproductie bij een Franse fabriek. In totaal is het biomassaverbruik in 2017 met 1 PJ gedaald in vergelijking met 2016.

Secundaire energie, ingekocht voor consumptie

In petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Elektriciteit

 

30

 

30

 

40

Verwarming

 

0

 

0

 

0

Koeling

 

0

 

0

 

0

Stoom

 

20

 

22

 

23

Totaal ingekochte secundaire energie

 

49

 

53

 

63

In 2017 is het secundaire energieverbruik vergeleken met 2016 met 4 PJ afgenomen. De classificatie onder stopgezette bedrijfsactiviteiten van polyamide-activiteiten heeft geresulteerd in een daling van 3,9 PJ (2,5 voor elektriciteit en 1,4 voor stoom). De toevoeging van de activiteiten van Cytec en van nieuwe productiesites in de rapportage heeft geresulteerd in een stijging van het stoom- en elektriciteitsverbruik met 0,7 PJ. Een wijziging in de rapportagemethodologie van secundaire energie uitgewisseld met derden op dezelfde site heeft geresulteerd in een daling van 1 PJ. De overige +0,2 TJ is toe te schrijven aan veranderingen in de productie.

Verkochte energie

In petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Elektriciteit

 

11

 

12

 

11

Verwarming

 

0

 

0

 

0

Koeling

 

0

 

0

 

0

Stoom

 

11

 

12

 

14

Totaal verkochte energie

 

22

 

23

 

26

In 2017 is de verkoop van zelf opgewekte secundaire energie aan derden gedaald met 1 PJ. Deze daling is toe te schrijven aan het lagere verbruik van warmtekrachtkoppeling in Frankrijk door ongunstige marktomstandigheden en lager verbruik bij de fabriek in Brotas (Brazilië).