Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

Definitie

De uitstoot van stikstofoxiden is vooral het gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Stikstofoxide (N2O) draagt bij aan de opwarming van de aarde maar heeft niet de verzurende werking van NO en NO2. De uitstoot wordt uitgedrukt als de som van de uitstoot van stikstofoxiden (NO en NO2, uitgedrukt als NO2) exclusief N2O.

De uitstoot van zwaveldioxiden (SO2) is vooral toe te schrijven aan de verbranding van antraciet en kolen.

Vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan (NMVOC): vluchtige organische stoffen (VOC's) hebben een kookpunt dat lager of gelijk is aan 250 °C (EU-richtlijn inzake emissie van oplosmiddelen 1999/13/EC). NMVOC’s zijn VOC’s behalve methaan. De methaanemissie uit de mijnbouwactiviteiten van Solvay in Green River (Wyoming, VS) worden hier niet meegenomen. De invloed daarvan wordt opgenomen in de uitstoot van broeikasgassen.

Door de uitstoot van stikstofoxiden en zwaveloxiden neemt de verzuring van de atmosfeer en het water toe. De uitstoot van NMVOC draagt bij aan de vorming van troposferische ozon en smog. Deze stoffen zijn derhalve van belang omdat zij een directe invloed hebben op de luchtkwaliteit.

Beheer

De luchtkwaliteit wordt beheerd door middel van het Solvay Care Management System (SCMS) en sluit aan bij de eisen van de ISO 14001-standaard (editie 2004), de OHSAS 18001-standaard (editie 2007) en de HSE-vereisten van Solvay.

Solvay zet zich in om de luchtkwaliteit op lokaal en regionaal niveau te verbeteren, in nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden. Binnen het kader van haar milieuplan richt Solvay zich op de volgende vervuilende stoffen: stikstofoxiden (NOx), zwaveloxide (SOx) en vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan (NMVOC).

Beheer van gezondheid, veiligheid en milieu en de naleving

Indicatoren en doelstellingen

Doelstellingen van Solvay:

2020

-50%

van de intensiteit van de uitstoot van stikstofoxiden

2020

-50%

van de intensiteit van de uitstoot van zwaveloxiden

2020

-40%

van de intensiteit van vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan

Baseline 2015

Intensiteit uitstoot in de lucht

In kg per € EBITDA

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Stikstofoxiden – NOx

 

0,0042

 

0,0058

 

0,0063

Zwaveloxiden – SOx

 

0,0021

 

0,0028

 

0,0034

Vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan – NMVOC

 

0,0022

 

0,0026

 

0,0035

De prestaties van Solvay in 2017 wat betreft de uitstoot van stikstofoxiden en zwaveloxiden, en de intensiteit van vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan zijn ongeveer 5,5% en 9% beter dan de doelstelling voor 2017.

Absolute uitstoot in de lucht

In ton

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Stikstofoxiden – NOx

 

9.466

 

11.098

 

12.210

Zwaveloxiden – SOx

 

4.598

 

5.395

 

6.563

Vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan – NMVOC

 

4.949

 

4.968

 

6.781

Er zijn verschillende redenen voor de verbeteringen op het gebied van stikstofoxiden, waaronder:

  • Deconsolidatie van de gedesinvesteerde GBU Performance Polyamides (- 941 ton);
  • Binnen de GBU Solvay Energy Services is in april 2017 een waterinjectiesysteem geïmplementeerd op de gasturbine van Torrelavega in Spanje (- 283 ton) en is sinds maart 2017 een ureuminjectiesysteem geïnstalleerd op de bestaande DeNox-installatie op de elektriciteitscentrale van Tavaux (- 185 ton). Verder wordt er minder stroom afgenomen van de elektriciteitscentrales van Brotas in Brazilië (- 99 ton) en van Pont de Claix in Frankrijk (- 92 ton);
  • Bij de GBU Silica is de prestatie van de productieoven voor silicaat op de site in Livorno, Italië verbeterd (- 123 ton).

De ontwikkelingen op het gebied van uitstoot van zwaveldioxiden hebben geresulteerd in als volgt:

  • integratie van SOx-uitstoot (+ 561 ton) op de site van Atequiza Jalisc in de Verenigde Staten (GBU Technology Solutions); 
  • dankzij de GBU Solvay Energy Services kan er volledig geprofiteerd worden van de DeSOx-installatie die in november 2016 geplaatst is op de kolenbrander van de Tavaux-site in Frankrijk (- 460 ton) en de installatie van de CFBB-ketel in Devnya in Bulgarije (- 375 ton);
  • toegenomen beschikbaarheid van kolen met een lager zwavelgehalte voor de elektriciteitscentrales en kalkovens die gebruikt worden op de natriumcarbonaatfabriek in Torrelavega (GBU Soda Ash and Derivatives) in Spanje (- 300 ton);
  • toegenomen gebruik van biomassa op de elektriciteitscentrale van Dombasle (GBU Soda Ash and Derivatives) in Frankrijk in combinatie met een verbeterd stroomverbruik van de met aardgas gestookte elektriciteitscentrale op dezelfde site (- 136 ton).

Het status quo op het gebied van vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan is toe te schrijven aan de volgende oorzaken:

  • integratie van de emissie van de GBU's Composite Materials (+ 111 ton) en Technology Solutions (+ 74 ton), gecompenseerd door de desinvestering van GBU Performance Polyamides (- 118 ton);
  • geringe toename bij de GBU Speciality Polymers (+ 65 ton), gecompenseerd door verbeteringen bij de GBU Peroxides (- 59 ton) en de GBU Soda Ash and Derivatives (- 45 ton).