Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

412 miljoen m3

Totale wateropname

328 miljoen m3

Zoetwateronttrekking

5.526 ton O2

Chemisch zuurstofverbruik

Definitie

Waterbeheer heeft betrekking op waterstromen en waterkwaliteit, van onttrekking uit de natuurlijke omgeving tot het lozen van water in de natuur of een ander milieucompartiment.

Zoetwateronttrekking (in miljoen m3 per jaar) is de hoeveelheid inkomend water afkomstig van openbare netwerken (drinkwater), zoetwatersystemen (rivieren, meren) en grondwater.

Chemisch zuurstofverbruik (COD) is de hoeveelheid stoffen die geoxideerd kunnen worden (vooral opgelost organisch materiaal) en in wateromgevingen worden geloosd. Chemisch zuurstofverbruik wordt uitgedrukt in aantal ton zuurstof per jaar. Naast stikstofoxiden en fosforhoudende substanties draagt chemisch zuurstofverbruik bij aan eutrofiëring van het oppervlaktewater.

Managementaanpak

Water en afvalwater worden beheerd door middel van het Solvay Care Management System (SCMS), wat aansluit bij de eisen van de ISO 14001-norm (editie 2004), de OHSAS 18001-norm (editie 2007) en de vereisten van Solvay op het gebied van gezondheid, veiligheid en omgeving.

Het waterbeleid van Solvay is erop gericht om het onttrekken en het verbruiken van zoetwater te beperken en ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de waterlichamen waarin afvalwater wordt geloosd goed blijft, zodat de invloed op mens en milieu zoveel mogelijk beperkt blijft. Solvay richt zich op het beperken van twee activiteiten: zoetwateronttrekking en chemisch zuurstofverbruik.

Beheer van gezondheid, veiligheid en milieu en de naleving

Indicatoren en doelstellingen

Overzicht van de waterstromen (2017)

Lorem ipsum dolor sit amet (graphic)
  • In 2017 daalde de totale wateropname naar 412 miljoen m3, waarvan 81% zoetwater was. Vergeleken met 2016 daalde het zoetwaterverbruik met 5%.
  • De totale hoeveelheid uitstromend water van de Groep bedroeg 383 miljoen m3, waarvan 64% in het zoetwatermilieu werd geloosd. 
  • Verlies aan water door verdamping (19 miljoen m3) vindt plaats in industriële koeltorens of waterbekkens. 
  • Gerecycleerd water maakt ongeveer 65% uit van de totale hoeveelheid in 2017 gebruikt water, een verbetering van 6% vergeleken met 2016.

Doelstellingen van Solvay:

2020

-30%

van de intensiteit zoet toevoerwater

2020

-30%

van de intensiteit chemisch zuurstofverbruik

Baseline 2015

Waterintensiteit

 

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Intensiteit zoetwateronttrekking (m3 per % EBITDA)

 

0,15

 

0,26

 

0,28

Intensiteit chemisch zuurstofverbruik (kg per € EBITDA)

 

0,0025

 

0,0040

 

0,0045

De prestaties van Solvay in 2017 wat betreft de zoetwateronttrekking en chemisch zuurstofverbruik waren respectievelijk 10% en 20% beter dan de doelstelling voor 2020. Dit resultaat kan volledig worden toegeschreven aan de onverwachte deconsolidatie van de GBU Performance Polyamides na het recente besluit van de Groep om deze activiteit te desinvesteren.

Watertoevoer en -lozing

 

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Zoetwateronttrekking (miljoen m3)

 

328

 

491

 

537

Uitstoot chemisch zuurstofverbruik (ton O2)

 

5.526

 

7.539

 

8.834

De aanzienlijke afname in de zoetwateronttrekking door de Groep is toe te schrijven aan de deconsolidatie van de GBU Performance Polyamides (- 181 Mm3), dat deels gecompenseerd werd door de GBU's Composite Materials (+ 6,3 Mm3) en Technology Solutions (+ 7,5 Mm3). Kleinere toenames deden zich voor bij de GBU's Soda-Ash and Derivatives (+ 2,5 Mm3), Solvay Energy Services (+ 2,5 Mm3) en Nova (+1,5 Mm3). Dalingen deden zich voor bij de GBU's Speciality Polymers (- 2,1 Mm3) en Aroma Performance (- 1,3 Mm3).

De verbetering binnen de Groep van het chemisch zuurstofverbruik is vooral toe te schrijven aan de deconsolidatie van de GBU Performance Polyamides (- 3049 ton), deels teniet gedaan door de uitstoot bij de nieuwe GBU Technology Solutions (+ 586 ton). Op de sites van Spinetta (GBU Speciality Polymers) in Italië en Spartanburg (GBU Novecare) in de VS nam het chemisch zuurstofverbruik toe met respectievelijk + 276 ton en + 238 ton, in beide gevallen vanwege een verminderde prestatie van de unit die afvalwater bewerkt. Bij de Vernon-site (GBU Novecare) in de VS was sprake van een daling met 95 ton door verbeterde controle op de unit voor afvalwaterbewerking en veranderingen in de productmix. De stillegging van de natriumcarbonaatproductie op de site van Alexandria (GBU Soda Ash and Derivatives) in Egypte zorgde voor een verdere daling van het chemisch zuurstofverbruik met 243 ton.