Dit hoofdstuk gaat in op het naleven van regelgeving, lobbyen en politieke bijdragen. Daarnaast wordt ingegaan op risicobeheer en veiligheidsmanagement, de bevoorradingsketen en middelen, tegenstrijdige belangen, concurrentiebelemmerend gedrag en corruptie en omkoping. Ten slotte wordt nog ingegaan op het risico dat het bedrijf betrokken raakt bij de schending van mensenrechten.