In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de manier waarop Solvay omgaat met het menselijk kapitaal als belangrijkste bedrijfsmiddel om waarde op de lange termijn te leveren. Factoren die van invloed zijn op de productiviteit van de medewerkers komen aan de orde, zoals medewerkersbetrokkenheid en diversiteit, alsmede de manier waarop Solvay personeel aantrekt en vasthoudt. Ook wordt ingegaan op de arbeidsverhoudingen, op de manier waarop de Groep omgaat met de gezondheid en veiligheid van zijn medewerkers en hoe een cultuur wordt gecreëerd waarin veiligheid voorop staat.

Medewerkersbetrokkenheid bij Solvay