Eenheden

 

Trends

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

 

Energie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primair energieverbruik

 

Petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

 

 

130

 

138

 

175

 

179

 

181

 

 

Ingekochte secundaire energie

 

Petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

 

 

49

 

53

 

63

 

 

 

 

Totaal verkochte energie

 

Petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

 

 

22

 

23

 

26

 

 

 

 

Brandstofverbruik uit niet-hernieuwbare grondstoffen

 

Petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

 

 

100

 

104

 

107

 

100

 

101

 

 

Brandstofverbruik uit hernieuwbare grondstoffen

 

Petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

 

 

3

 

4

 

5

 

 

 

Energie-efficiëntie-index – baseline 100% in 2012

 

%

 

 

94

 

94

 

96

 

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtkwaliteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitstoot van stikstofoxiden

 

ton

 

 

9.466

 

11.098

 

12.210

 

12.679

 

10.980

 

Intensiteit van stikstofoxiden

 

Kg per € EBITDA

 

 

0,0042

 

0,0058

 

0,0063

 

0,0071

 

0,0068

 

Uitstoot van zwaveloxiden

 

ton

 

 

4.598

 

5.395

 

6.563

 

6.620

 

10.336

 

Intensiteit van zwaveloxiden

 

Kg per € EBITDA

 

 

0,0021

 

0,0028

 

0,0034

 

0,0037

 

0,0064

 

Uitstoot van vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan

 

ton

 

 

4.949

 

4.968

 

6.781

 

7.158

 

7.464

 

Intensiteit van vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan

 

Kg per € EBITDA

 

 

0,0022

 

0,0026

 

0,0035

 

0,004

 

0,0046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water en afvalwater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoetwateronttrekking

 

miljoen m3

 

 

328

 

491

 

537

 

535

 

554

 

Intensiteit zoetwateronttrekking

 

m3 per € EBITDA

 

 

0,15

 

0,26

 

0,28

 

0,3

 

0,34

 

Uitstoot chemisch zuurstofverbruik

 

ton O2

 

 

5.526

 

7.539

 

8.834

 

9.652

 

9.715

 

Intensiteit chemisch zuurstofverbruik

 

Kg per € EBITDA

 

 

0,0025

 

0,0040

 

0,0045

 

0,0054

 

0,006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afval en gevaarlijke stoffen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ongevaarlijk industrieel afval

 

1000 ton

 

 

1.643

 

1.463

 

1.453

 

1.637

 

 

 

Gevaarlijk industrieel afval

 

1000 ton

 

 

101,7

 

194,2

 

202

 

194,6

 

 

 

Totaal industrieel afval

 

1000 ton

 

 

1.745

 

1.657

 

1.655

 

1.831

 

 

Industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt, in absolute volumes

 

1000 ton

 

 

41,8

 

50,3

 

47,1

 

49,7

 

 

Industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt

 

Kg per € EBITDA

 

 

0,0187

 

0,0265

 

0,0241

 

0,0279

 

 

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) volgens REACH-criteria aanwezig in op de markt gebrachte producten

 

Aantal

 

 

35

 

20

 

20

 

25

 

23

 

Voltooiingspercentage analyse van veiliger alternatieven voor op de markt gebrachte stoffen

 

%

 

 

49

 

18

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversiteit en inclusie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal medewerkers

 

Aantal medewerkers

 

 

24.459

 

27.030

 

26.350

 

25,909

 

27.146

 

Percentage vrouwen in de Groep

 

%

 

 

23

 

23

 

22

 

22

 

20

 

Hoger kader

 

Aantal medewerkers

 

 

396

 

428

 

428

 

428

 

456

 

Middenkader

 

Aantal medewerkers

 

 

2.898

 

3.026

 

2.819

 

2.731

 

2.727

 

Lager kader

 

Aantal medewerkers

 

 

5.090

 

5.348

 

4.491

 

4.186

 

4.126

 

Geen leidinggevende functie

 

Aantal medewerkers

 

 

16.075

 

18.228

 

18.612

 

18.564

 

19.837

 

 

Medewerkers van Solvay jonger dan 30 jaar

 

Aantal medewerkers

 

 

2.765

 

3.242

 

 

 

 

 

Medewerkers van Solvay tussen 30 en 49 jaar

 

Aantal medewerkers

 

 

13.578

 

15.107

 

 

 

 

 

Medewerkers van Solvay van 50 jaar en ouder

 

Aantal medewerkers

 

 

8.116

 

8.681

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klanttevredenheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net Promoter Score (NPS) van Solvay

 

%

 

 

36

 

27

 

24

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal klachten

 

Aantal

 

 

83

 

65

 

 

 

 

 

Totaal aantal afgeronde klachten inclusief zaken waarbij er onvoldoende informatie was of die foutief verzonden of doorverwezen waren

 

Aantal

 

 

71

 

62

 

 

 

 

 

Aantal ongegronde klachten

 

Aantal

 

 

38

 

28

 

 

 

 

 

Aantal gegronde klachten

 

Aantal

 

 

19

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ongevallen- en veiligheidsmanagement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentage productielijnen met een in de afgelopen vijf jaar bijgewerkte risicoanalyse

 

%

 

 

77

 

65

 

69

 

64

 

58

 

Aantal Risiconiveau 1-situaties aan het einde van het jaar

 

Aantal

 

 

56

 

46

 

94

 

217

 

11

 

Percentage Risiconiveau 1-situaties opgelost binnen een jaar

 

%

 

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

Opgeloste Risiconiveau 1-situaties

 

Aantal

 

 

48

 

98

 

232

 

23

 

111

 

 

Sites met vereiste Process Safety Management-procedures in lijn met hun niveau

 

%

 

 

79

 

90

 

84

 

 

 

 

Incidenten met een middelmatig ernstgraad

 

Aantal

 

 

281

 

259

 

215

 

 

 

 

Incidenten met een hoge ernstgraad

 

Aantal

 

 

0

 

1

 

1

 

 

 

Niveau procesveiligheidsincidenten

 

%

 

 

0,9

 

0,7

 

0,6

 

0,4

 

 

Incidenten met een middelmatige ernstgraad met gevolgen voor het milieu

 

Aantal

 

 

59

 

40

 

46

 

55

 

 

 

Incidenten met een middelmatige ernstgraad met gevolgen voor het milieu, waarbij de limieten van de exploitatievergunning zijn overschreden

 

Aantal

 

 

27

 

26

 

26