Een stap verder met geïntegreerd management

Het geïntegreerd jaarverslag 2017 van Solvay geeft een overzicht van de vooruitgang die we vorig jaar hebben geboekt met onze transformatie naar een bedrijf van geavanceerde materialen en van speciale chemicaliën. We willen op een duurzame manier waarde creëren op lange termijn. Ons geïntegreerd jaarverslag is gebaseerd op het vastgestelde kader, door het International Integrated Reporting Council (IIRC) opgesteld, en laat zien hoe we duurzaamheid integreren in het management van ons bedrijf en waarde creëren voor onze klanten en vele andere belanghebbenden.

Onze ambitie is om op een toonaangevende manier een bijdrage te leveren aan de hervorming van de wereldwijde chemiesector en te helpen met het vinden van oplossingen voor de duurzaamheidsvraagstukken waar onze planeet mee kampt. We zijn ervan overtuigd dat samenwerking daarbij het verschil maakt en nodigen onze belanghebbenden uit om hun vaardigheden, technologieën en middelen daarvoor in te zetten. Waardecreatie is meer dan alleen een verantwoordelijkheid, het biedt ook kansen. Daarom hebben we voor dit rapport onze belanghebbenden om feedback gevraagd over hoe wij kunnen bijdragen aan hun langetermijnbelangen.

We blijven onze weg naar een geïntegreerde rapportage weloverwogen en behoedzaam vervolgen. Met een geschiedenis van meer dan 150 jaar, zijn we ons zeer bewust van het belang om blijvende waarde te creëren. Duurzaamheid zonder goede winsten is niet duurzaam, maar sterke winst ten koste van duurzaamheid ondermijnt de levensduur van een bedrijf.
Karim Hajjarlid van het Uitvoerend Comité en Chief Financial Officer

Het geïntegreerde jaarverslag 2017 borduurt verder op het verslag van vorig jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de feedback van verschillende gezaghebbende organen zoals het Global Reporting Initiative (GRI) en de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Dit rapport is tevens afgestemd op de GRI-normen en houdt rekening met de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Ook wordt ingegaan op de vooruitgang die is gemaakt met de implementatie van de tien principes van het UN Global Compact en de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Lorem ipsum dolor sit amet (logo)
Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

Hoe dit verslag lezen

Het onderdeel 'Inzicht in Solvay' in dit verslag volgt een geïntegreerde denkrichting, waarbij bepaalde inhoud wordt weergegeven in het perspectief van onze visie en strategie. Er zijn verwijzingen naar uitgebreidere informatie en er is een vooruitblik naar de toekomst. De focus ligt op de onderwerpen die voor Solvay hoge prioriteit hebben. Er wordt ingegaan op de transformatie van de Groep, de doelen die de afgelopen jaren zijn nagestreefd en de belangrijkste recente prestaties.

De links in het onderdeel 'Inzicht in Solvay' verwijzen naar meer gedetailleerde analyses in het Verslag van de Raad van Bestuur. Hierin komen ook de onderwerpen met hoge materialiteit aan bod en wordt een meer gedetailleerde beschrijving gegeven van ons bedrijfsmodel.

  • Strategische doelstellingen van Solvay

  • Financiële verslaggeving

  • Hoogtepunten van 2017

  • Delen met dit pictogram hebben een audit ondergaan

  • In de delen met het duurzaamheidsdoelstellingenpictogram wordt weergegeven hoe deze doelstellingen worden gerealiseerd

Sommige hoofdstukken van dit Jaarlijks geïntegreerd Verslag 2017 bestaan enkel in het Engels.