Op alle niveaus in de organisatie, te beginnen bij de leden van de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité, is het evenwichtige remuneratiebeleid van Solvay nauw verbonden aan de succesvolle implementatie van de strategie en de realisatie van zowel financiële als niet-financiële doelen. Daardoor ontstaat er een goed evenwicht tussen lange termijn en korte termijn.

Een variabel remuneratiepakket voor alle medewerkers van Solvay

Met zowel economische als duurzaamheidsdoelstellingen stimuleert het remuneratiebeleid van Solvay het creëren van duurzame waarde die de tand des tijds kan doorstaan en dat kortetermijndoelstellingen worden gerealiseerd die de wereldwijde prestaties van de Groep reflecteren. Alle medewerkers hebben een variabel beloningspakket. De kortetermijnvergoeding van managers is gebaseerd op persoonlijke doelen, zowel financieel als niet-financieel. Voor het derde jaar op rij profiteren alle andere categorieën medewerkers van het Global Performance Sharing-plan, dat zowel economische als duurzaamheidsdoelstellingen bevat. Over dit programma is onderhandeld met personeelsvertegenwoordigers van het Solvay Global Forum.

Vergoeding voor de voorzitter van het Uitvoerend Comité

Conform de marktpraktijk bestaat de vergoeding voor Jean-Pierre Clamadieu, voorzitter van het Uitvoerend Comité, uit een vast basissalaris, een kortetermijnvergoeding (KTV) en een langetermijnvergoeding (LTV). Voor de eerste keer dit jaar is een maatstaf toegevoegd voor broeikasgasintensiteit, om de LTV aan te laten sluiten bij de bredere definitie van Solvay voor duurzame waardecreatie.

Remuneratie CEO Totale remuneratie van CEO op streefcijfer 2017

Korte termijn (dit jaar)
Basissalaris 28,5%
KTV (Kortetermijnvergoeding) 28,5%
Lorem ipsum dolor sit amet (graphic)
Lange termijn
LTV (Langetermijnvergoeding) 43%
Lorem ipsum dolor sit amet (graphic)