Onze ambitie om op een duurzame manier waarde te creëren vormt de kern van onze organisatie en onze bestuursstructuur. Onze twee bestuursorganen – de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité – zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de strategische aanpak op lange termijn van de Groep, het nastreven van de visie van de oprichter van Solvay en de implementatie van onze transformatiestrategie. De Raad van Bestuur houdt zich bezig met de ontwikkelingsstrategie van Solvay en adviseert het Uitvoerend Comité, dat toezicht houdt op de bedrijfsactiviteiten.

Nicolas Boël, voorzitter van de Raad van Bestuur, en Jean-Pierre Clamadieu, voorzitter van het Uitvoerend Comité en CEO, hebben periodiek constructief overleg, waarin informatie wordt uitgewisseld en op het hoogste niveau invulling wordt gegeven aan de geest van samenwerking binnen Solvay.

De Raad van Bestuur van Solvay bevordert het deugdelijk bestuur, waarmee duurzame waarde wordt gecreëerd en dat zorgt voor een transparante dialoog met de belanghebbenden van de Groep. Het Bestuur besluit over de algemene strategie en beleidsrichtlijnen, en ziet toe op de implementatie daarvan.

De 16 leden van de Raad van Bestuur hebben verschillende achtergronden en brengen hun ervaring, vaardigheden en expertise mee die relevant zijn voor de strategie van Solvay, de kernmarkten en de belangrijkste uitdagingen waar de onderneming in het huidige klimaat voor staat. Vier gespecialiseerde comités (auditcomité, comité van Financiën, remuneratiecomité en nominatiecomité) voorzien de Raad van Bestuur van advies over de verschillende deskundigheidsgebieden. Het voltallige Bestuur is betrokken bij kwesties als innovatie, strategie en duurzaamheid, en ontvangt hierover trainingen tijdens speciale sessies en workshops. Het Bestuur besteedt ten minste één vergadering per jaar aan een update over de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, waaronder de risico’s van klimaatveranderingen en de marktkansen die dat biedt.

Lorem ipsum dolor sit amet (graphic)

7

nationaliteiten

6

vrouwen

7

vergaderingen

84%

deelnamepercentage

Gedurende deze periode van transformatie heeft het Bestuur ervoor gezorgd dat het flexibel genoeg is om de opwaardering van de portefeuille van de Groep zo effectief mogelijk te laten verlopen, met 17 vergaderingen en frequent overleg ter ondersteuning van de besluitvormingen van de Groep. In 2017 heeft het Bestuur eveneens de strategische transformatie van Solvay begeleid en ondersteund in verband met de afstemming van de organisatie op de strategie van de Groep, grote kapitaalinvesteringen en de desinvestering van de Polyamide-activiteiten.

Raad van Bestuur

Het Bestuur bezoekt Aziatische teams

Om de kennis van de bestuursleden inzake de activiteiten van de Groep te verbeteren, worden regelmatig bedrijfsbezoeken georganiseerd. In 2017 bezocht het Bestuur het O&I-centrum van de Groep in Seoul, Zuid-Korea alsook twee fabrieken in China en Zuid-Korea. Tijdens deze reis hadden de bestuursleden de gelegenheid om lokale operationele teams te bezoeken en met eigen ogen de bedrijfs- en industriële realiteit van de Aziatische bedrijfsonderdelen te aanschouwen. Zo werd tijdens het bezoek aan het O&I-centrum in Zuid-Korea duidelijk wat het ambitieniveau is van de industriële partijen in Korea en het belang van de samenwerkingsverbanden die Solvay met hen is aangegaan. Daarnaast liet deze reis zien wat de mogelijke invloed is van digitale technologie op de productieactiviteiten van de Groep.

Ik stelde vooral ons bezoek aan een grote klant op prijs – en ik was zeer onder de indruk van de tijd die ons hele Bestuur besteedde aan gesprekken met een bestuurslid en de topmedewerkers van dit bedrijf, bijna een halve dag. Er is nauwelijks een beter voorbeeld van klantgerichtheid, wat van groot belang is voor het toekomstige succes van Solvay, en van transparantie, wat één van de kernwaarden is van de Groep.
Gilles Michel, lid van het Raad van Bestuur
De reis van het Bestuur naar Zuid-Korea en China - mijn eerste bezoek aan Azië met Solvay - was een geweldige ervaring. Ik was vooral onder de indruk van de toewijding, loyaliteit en het enthousiasme van de medewerkers, en hun inzicht en geloof in de strategie en activiteiten van Solvay, de Solvay Way en duurzame innovatie. Deze zeer bekwame, hardwerkende mensen zullen er ongetwijfeld aan bijdragen dat we onze toekomstige groeiplannen voor deze regio realiseren.
Rosemary Thorne, lid van het Raad van Bestuur

Als belangrijkste bestuursorgaan van Solvay, speelt het Uitvoerend Comité een ondernemende rol en draagt het bij aan operationele flexibiliteit.

Een uitgebreider, meer divers Uitvoerend Comité

Begin 2018 maakte Solvay bekend dat het Uitvoerend Comité is uitgebreid met drie nieuwe leden. Dit sluit aan bij de verbintenis van de Groep om de klantgerichtheid te verbeteren ter ondersteuning van de groeistrategie. Dit nieuwe, meer diverse team weerspiegelt de verregaande veranderingen binnen de Groep. Het biedt een goede mix aan operationele, internationale en klantenervaring met meer focus op talentmanagement.

7

leden

5

nationaliteiten

17

vergaderingen

100%

deelnamepercentage

Jean-Pierre Clamadieu

Karim Hajjar

Vincent De Cuyper

Augusto Di Donfrancesco

Du Hua

Pascal Juéry

Cécile Tandeau de Marsac

Uitvoerend comité

Het Uitvoerend Comité is collectief verantwoordelijk voor de algemene prestaties van Solvay, voor het beschermen van de belangen van de Groep en waarborgt dat de Groep de lange termijn voor ogen houdt. Het geeft vorm aan de strategie, bepaalt de bedrijfsportefeuille van de Groep en zorgt dat de doelstellingen op het gebied van waardecreatie worden gehaald. Elk lid is verantwoordelijk voor een aantal Global Business Units (GBU’s), functies en regio’s. Hoewel de GBU’s van Solvay een grote autonomie hebben, is het Uitvoerend Comité verantwoordelijk voor een zo optimaal mogelijke allocatie van menselijke, financiële en materiële middelen om een zo hoog mogelijk prestatieniveau te realiseren en op een duurzame manier waarde te creëren.

Belangrijkste resultaten in 2017

In 2017 richtte het Uitvoerend Comité zich op de belangrijkste mijlpalen in de transformatiestrategie van de Groep, waaronder voltooiing van de verkoop van Acetow, desinvestering van Emerging Biochemicals en de polyamide-activiteiten, en de definiëring en implementatie van het transformatieprogramma om Solvay sneller, eenvoudiger en klantgerichter te maken. Er zijn verschillende strategische initiatieven ondersteund, zoals de implementatie van Salesforce, het CRM-systeem binnen de Groep en de ontwikkeling van belangrijke samenwerkingsverbanden met klanten op het hoogste niveau.