Ons bedrijfsklimaat verandert met een ongekende snelheid. Krachtige wereldwijde trends hebben een invloed op ons gedrag, onze behoeftes en verwachtingen. Deze ontwikkelingen hebben ons deels aangezet tot onze eigen, ingrijpende transformatie.

De technologische vooruitgang waar onze klanten naar op zoek zijn om te kunnen voldoen aan de nieuwe, opkomende behoeftes van hun eigen klanten hangt in hoge mate af van de innovatieve capaciteit van de chemiesector. We werken nauw samen met onze klanten. Zo krijgen we een goed inzicht in hun bedrijf, waardoor we hen kunnen voorzien van geavanceerde, op maat gemaakte oplossingen die vaak van groot belang zijn voor hun eigen productontwikkelingsprogramma’s.

Solvay streeft er voortdurend naar om een strategische en flexibele partner te zijn voor klanten en innovatieve, op maat gemaakte oplossingen te bieden die naadloos aansluiten bij de behoefte van de klant. Dat is onze prioriteit voor 2018.
Augusto Di Donfrancesco, lid van het Uitvoerend Comité

Klikt u op de interactieve grafiek voor meer informatie

Veranderingen in de bevolkingssamenstelling en de consumptiepatronen

De wereldwijde groei van de bevolking gaat gepaard met toenemende verstedelijking. Daardoor stijgt de vraag naar basisdiensten en technologische vooruitgang. De balans in het economisch machtsevenwicht verschuift, met een groei van de middenklasse in Azië en Afrika. Daardoor neemt de vraag toe naar eersteklas goederen en diensten die het persoonlijke gevoel van welbehagen verbetert. Deze trends veranderen de manier waarop we met elkaar omgaan, communiceren en reizen.

Uitdaging voor klanten

Of het nu consumentenelektronica is, voedsel of persoonlijke verzorging, de eindgebruiker verwacht dat er gebruiksvriendelijke, multifunctionele producten worden geproduceerd die absoluut veilig en duurzaam zijn. Zij willen in toenemende mate dat producten niet alleen doen waar ze voor ontwikkeld zijn, maar ook bijdragen aan onze gezondheid en welzijn. In bijvoorbeeld de automobiel-, bouw- en luchtvaartsectoren verwachten klanten dat de geboden oplossingen robuust en duurzaam zijn. Deze moeten niet alleen de kwaliteit van leven verbeteren, maar ook het energieverbruik verminderen.

Ons antwoord

Inzicht in de behoefte van de klant is van essentieel belang. We willen onze kennis van het bedrijfsklimaat waarin zij actief zijn voortdurend verbeteren. Daarvoor organiseren we wereldwijd ontmoetingen met belangrijke spelers op de markt (luchtvaart, automobiel, landbouw enz.). Specialisten in O&I en marketing- en bedrijfsdeskundigen vanuit de hele Groep nemen deel aan bijeenkomsten zoals Tech Days. Daarmee laten we onze klanten zien welke toegevoegde waarde en mogelijkheden Solvay kan bieden als multi-gespecialiseerd bedrijf dat de gehele waardeketen bespeelt. Dit laat ons toe om innovatieve en concurrerende oplossingen te ontwikkelen, die precies aansluiten bij de huidige en toekomstige eisen van de eindgebruiker.

Onze oplossingen

Prestaties van batterijen bij hoge temperaturen

Om de opslagcapaciteit van duurzame energie te verbeteren, is LiTFSI het beste lithiumzout voor elektrolyten. Het kan bij hoge temperaturen worden gebruikt, wat de ontwikkeling mogelijk maakt van energie-efficiënte hybride auto’s die een betere prestatie leveren dan auto’s met een verbrandingsmotor.

Onze eerste Tech Day in China

In 2017 organiseerde Solvay voor het eerst een Tech Day in Shanghai, China. Deze werd bezocht door meer dan 140 klanten, partners en professionals op het gebied van landbouwchemicaliën. De Groep liet innovatieve oplossingen zien voor de opkomende markten voor landbouwchemicaliën: deze nieuwe technologieën voldoen aan de groeiende vraag naar plantenvoeding en gewasbescherming en naar veiliger en efficiëntere oplossingen die aansluiten bij de nieuwe landbouwmethodes. Met dit evenement kon de Groep niet alleen de relatie met klanten versterken en een beter inzicht krijgen in hun behoeftes en eisen, maar ook de toegevoegde waarde laten zien van ons multi-gespecialiseerde model.

Meer dan

100

Klanten, partners en professionals

Tegen 2030

2/3

Verwacht wordt dat tegen 2030 twee derde van de wereldbevolking in steden woont.

2050
meer dan

25%

In 2050 zal het aantal 60-plussers verdubbeld zijn en maken zij meer dan een kwart van de wereldbevolking uit.

2030

x2

In ontwikkelingslanden zal de stedelijke bevolking verdubbelen en de omvang van steden zou zelfs kunnen verdrievoudigen.

Innovatieversnelling

De digitale revolutie verandert de manier waarop we leven, werken en consumeren. Het heeft een transformatie teweeggebracht in onze industrieën en de innovatiecyclus versneld om aansluiting te houden bij de ongehoord snelle ontwikkeling in de verwachtingen van de klant. Slimme productiesystemen zorgen ervoor dat middelen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt en dat de CO2-uitstoot vermindert. Door de invoering van steeds slimmere technologieën blijven de industrieën zich ontwikkelen. Innovaties zijn nodig om concurrentiekracht en duurzaamheid te verbeteren en zo te kunnen voldoen aan de steeds zwaardere eisen.

Uitdaging voor klanten

Om concurrerend te blijven op hun eigen markten moeten producenten de prestaties van hun producten voortdurend verbeteren en tegelijkertijd hun processen efficiënter maken, waardoor zij verantwoorder en duurzamer worden. Om deze doelen te bereiken, zijn vaak gedurfde, baanbrekende innovaties nodig, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met vooraanstaand wetenschappelijk en technologisch onderzoek, maar ook met specifieke marktrealiteit.

Ons antwoord

Onze wetenschappers en ingenieurs richten zich op specifieke behoeftes van onze klanten. Dankzij onze brede, multi-gespecialiseerde technologieportefeuille en onze innovatiekracht kunnen we het snelste antwoord bieden met de beste efficiëntie. Daarmee verkorten we de doorlooptijd naar de markt in alle aspecten van het innovatieproces, van ideeënontwikkeling en marktonderzoek tot het opschalen en beschermen van het intelligent eigendom.

Onze oplossingen

O&I van de Groep gaat digitaal

We hebben besloten een belangrijke stap voorwaarts te zetten met O&I door middel van de inzet van digitale technologieën. Denk daarbij aan Simulation & Modeling, om de doorlooptijd naar de markt te versnellen en ons te richten op de meest veelbelovende oplossingen, en aan Artificial Intelligence & Machine Learning, om bepaalde bedrijfsprojecten een extra stimulans te geven.

Onze klanten verwachten steeds meer van onze samenwerking op het gebied van op maat gemaakte innovaties. Door ons inzicht in de behoefte van de klant, onze expertise op het gebied van materialen en chemie, onze wil om langdurige samenwerkingsverbanden aan te gaan en samen met hen te innoveren, kunnen we met oplossingen komen die zowel bijdragen aan groei van het bedrijf als aan de verduurzaming van de planeet.
Du Hua lid van het Uitvoerend Comité

2024

89%

van de nieuwe wagens zullen tegen 2024 geïntegreerde connectiviteit hebben (15% in 2014).

2030

125 miljard

Het aantal geconnecteerde Internet of Things-apparaten (IoT) zal wereldwijd gemiddeld met 12% per jaar groeien, van ongeveer 27 miljard in 2017 tot 125 miljard in 2030.

+60%

3D-geprinte eindproducten vormen het snelst groeiende segment van de industrie, met een groei van 60% per jaar.

Toenemende schaarste van de hulpbronnen en toenemende vraag naar duurzaamheid

Naarmate de vraag toeneemt, worden grondstoffen waar we op vertrouwen steeds schaarser, eist klimaatverandering een steeds zwaardere tol en legt economische druk de beschikbaarheid van land voor voedselproductie aan banden. De behoefte aan duurzame oplossingen in alle industriesectoren om deze ontwikkelingen tegen te gaan, was nog nooit zo groot.

Uitdaging voor klanten

Onze klanten willen hun eigen klanten in toenemende mate energie- en milieuvriendelijke producten en diensten bieden. In de transportsector moeten producenten zich aan steeds strengere richtlijnen houden inzake de uitstoot van CO2 en fijnstof, en tegelijkertijd voldoen aan de vraag naar veiliger en duurzamer transport. In de landbouwsector roepen boeren en voedselproducenten om grotere landbouwopbrengsten en beter beheer van grondstoffen. De chemiesector levert een belangrijk aandeel aan deze ontwikkelingen: technologische doorbraken in de industrie zijn vaak gebaseerd op baanbrekende innovaties in de chemie.

Ons antwoord

We dragen bij aan het oplossen van de duurzaamheidsvraagstukken van morgen, bijvoorbeeld door schonere energie voor meer consumenten beschikbaar te stellen, in de groeiende vraag naar voedsel te voorzien en kosteneffectieve stedelijke mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen. Elke oplossing die wij ontwikkelen wordt getoetst aan onze Sustainable Portfolio Management (SPM)-methodologie. Door deze toe te passen op onze belangrijkste processen, onze innovaties en onze productportefeuille, kunnen we elk product in elke markt beoordelen aan de hand van duurzaamheidsvoorwaarden.

Onze oplossingen

Verbetering in minerale raffinage

Voor de groeiende mijnbouwsector is de Interox® waterstofperoxide-oplossing een reagens met aantrekkelijke milieuaspecten. Het kan de winning van metalen verbeteren, het water na de winning van metalen ontgiften en de operationele duurzaamheid van het waterbeheer verbeteren.

Solvay steunt open innovatie

Solvay is toegetreden tot ‘World Alliance for Clean Technologies’, opgericht door Bertrand Piccard, de initiatiefnemer van de eerste vlucht op zonne-energie. Solvay ondersteunt Solar Impulse, gebaseerd op de overtuiging dat schone technologieën door open innovatie een volledig duurzame samenleving mogelijk kunnen maken. Als lid van het Alliance zal Solvay een wisselwerking aangaan met start-ups en uitvinders, en helpen hun mobiliteits- en energieprojecten te realiseren door ervaring, capaciteit en industriële kennis.

2030
meer dan

3,9 miljard

mensen de gevolgen ondervinden van waterschaarste.

2030

-20%

zal de beschikbare landbouwgrond per persoon met 20% zijn gedaald tot 0,16 ha.

2030

40%

toename van de uitstoot van broeikasgassen, wat leidt tot een gemiddelde temperatuurstijging van 0,5.