Dankzij onze belangrijkste technologieën, expertise en vaardigheden hebben we stevige posities veroverd op zeven afzonderlijke markten met veel groeipotentieel: consumptiegoederen en gezondheidszorg; automobiel en luchtvaart; elektriciteit en elektronica; middelen en leefmilieu; voeding, veevoeder en landbouw; bouw en constructie; en industriële toepassingen. 70% van ons portfolio bestaat uit activiteiten die onze groeimotor vormen. Ons vernieuwde klantenbestand wordt steeds breder en het profiel van onze belangrijkste klanten is in de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd in geavanceerde hoogtechnologische sectoren waaronder de automobielsector, luchtvaartsector en landbouwchemicaliën.

Consumptiegoederen & Gezondheidszorg

De levenskwaliteit verbeteren

17%

van netto-omzet

Het consumentengedrag verandert naarmate de bevolking in ontwikkelde economieën ouder wordt en de middenklasse in Afrika, Azië en Latijns-Amerika in omvang toeneemt. Klanten willen gebruiksvriendelijke en multifunctionele oplossingen die veilig, duurzaam en op maat gemaakt zijn, en die bijdragen aan hun gezondheid en welzijn.

lees meer
trigger

Comsumptiegoederen

Van slimme stoffen tot persoonlijke verzorging: onze portefeuille biedt innovatieve, duurzame en concurrerende oplossingen. 's Werelds eerste biologisch afbreekbare vezel, Amni Soul Eco®, is een van onze slimste en duurzaamste producten. Polycare® Split Therapy is een nieuwe formule om gespleten haarpunten te voorkomen. Gemaakt met natuurlijke guarpolymeren zorgt deze technologie vanaf het eerste gebruik voor duidelijk waarneembaar en langdurig herstel van gespleten haarpunten zonder dat afgedaan wordt aan de zintuigelijke prestaties. De duurzame oplosmiddelen van Augeo® bieden een actieve en efficiënte werking voor zwaar schoonmaakwerk en huishoudparfums.

Gezondheidszorg

Met de grootste selectie aan hoogwaardige thermoplastische materialen voor implanteerbare en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen, bevat onze portefeuille geavanceerde medische polymeren onder andere RADAL® PPSU, dat een grote schokweerstand heeft, en VERADEL® HC PESE, dat bestand is tegen hoge temperaturen. RhodaPhos® is een reagens dat een zuivere, veilig schaalbare fosforamidiet oplevert voor de productie van oligonucleotiden. Dit laatste is van essentieel belang voor de ontwikkeling van antisense medicatie, die gebruikt wordt bij ernstige genetische aandoeningen zoals de ziekte van Huntington.

Een innovatief materiaal voor tandheelkunde

Op basis van hoogwaardige polymeren heeft Solvay een nieuwe lijn ontwikkeld waarbij het metaal in verwijderbare gebitsprotheses is vervangen door een innovatief nieuw materiaal. Solvay Dental 360™ heeft twee belangrijke voordelen: het maakt een digitale werkstroom mogelijk waardoor het werk in tandheelkundige laboratoria en bij tandartsen sneller uitgevoerd kan worden, en waarbij patiënten een comfortabeler en natuurlijker gebitsprothese krijgen dan met de traditionele metalen frames.

lees minder

Automobiel & luchtvaart

Schonere mobiliteit

23%

van netto-omzet

Toenemende bezorgdheid over duurzaamheid en de strenge regelgeving rond CO2 en fijnstof zetten de automobiel- en luchtvaartsector ertoe aan duurzamere mobiliteitssystemen te ontwikkelen. Wij dragen ertoe bij dat transport schoner, veiliger en energiezuiniger wordt.

lees meer
trigger

Lichtgewicht

Met de materialen van Solvay kunnen fabrikanten voertuigen ontwikkelen die zeer licht van gewicht zijn. Metaal kan daarbij vervangen worden door onze gespecialiseerde polymeren zoals KetaSpire® PEEK, dat bij hoge temperaturen uitstekende mechanische eigenschappen heeft. Voor de luchtvaartsector is CYCOM® een structurele composiet met uitstekende brandvertragende en corrosiewerende eigenschappen.

Elektrificatie

Batterijen met een hogere energiedichtheid en grotere kracht tegen lagere kosten zijn van cruciaal belang voor de toekomst van elektrische voertuigen. Doordat onze oplossingen voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid, temperatuur en chemische weerstand, zijn deze geschikt voor het gehele batterijsysteem. De additieven voor elektrolyten, zouten, bindmiddelen en separatoren van Energain™ verbeteren de prestaties van lithium-ionbatterijen. Gefluoreerde materialen bieden een hogere stabiliteit. Hierdoor kunnen batterijen met een hoger voltage werken, waardoor het bereik groter wordt en de kosten omlaag gaan.

Efficiënte aandrijving

Bij alle vormen van aandrijving zijn het vooral de motor en het transmissiesysteem waar aanzienlijke verbetering in energiezuinigheid te behalen valt. Onze oplossingen voor luchtkringbeheer en verwarmings- en koelingstechnologieën, alsook technologieën gericht op verbetering van aandrijfsystemen, zorgen voor aanzienlijke betere prestaties van de aandrijving. Wij bieden effectieve oplossingen voor thermische controle, geoptimaliseerde akoestische systemen en corrosiebescherming van de aandrijving van auto's. NOCOLOK® Flux is een hoogwaardige soldeerpasta voor het solderen van aluminium onderdelen, en de norm voor aluminiumwarmtewisselaars.

Groene technologie

Lagere rolweerstand van banden zorgt voor lager brandstofverbruik en minder CO2 -uitstoot. Dankzij onze silica-producten kunnen bandenfabrikanten de rolweerstand tot wel 25% verminderen, wat gelijk staat aan 7% minder brandstofverbruik. De prestaties van katalysatoren, die ervoor zorgt dat de uitstoot van benzinemotoren vermindert, blijft verbeteren dankzij een aantal van onze chemische producten, waaronder OPTALYS® dat ook geschikt is voor moderne, hybride motoren of GDI's.

Nieuwe composieten maken auto's zuiniger

Doordat bij de productie van auto's metalen en kunststof structuren worden vervangen door composietmaterialen worden auto's lichter. Dit vermindert het benzineverbruik en dus de uitstoot. SolvaLite™-composieten zijn tot wel 40% lichter dan metaal en harden veel sneller uit dan traditionele composieten. Daardoor verbetert de efficiëntie van het composietgebruik waardoor bij omvangrijke productielijnen de kostenefficiëntie toeneemt.

lees minder

Grondstoffen en leefmilieu

Betaalbare grondstoffen en bescherming van het leefmilieu

14%

van netto-omzet

Door de duurzame oplossingen van Solvay op het gebied van olie en gas, mijnbouw, energieopwekking en energieopslag kunnen klanten zelf energie- en milieuvriendelijke producten en diensten aanbieden.

lees meer
trigger

Olie & Gas

Solvay biedt het grootste assortiment aan olieveldadditieven, waaronder hoogwaardige polymeren zoals wrijvingsreductiemiddelen alsook Tiguar®-guarderivaten waardoor klanten onder extreme omstandigheden bronnen kunnen stimuleren met gerecycleerd water. Onze Rhodibloc cementadditieven zorgen voor een uitstekend droging en beheerste migratie van gas om de integriteit van de bron te waarborgen.

Mijnbouw

Door te voldoen aan de striktste (milieu-)technische specificaties dragen onze gespecialiseerde mijnbouwreagenten ertoe bij dat onze klanten in de mijnbouwsector hun productiviteit kunnen verbeteren en de productiekosten kunnen drukken voor het winnen en produceren van metalen en mineralen; vooral van koper, aluminiumoxide, goud, zilver, uranium, nikkel/kobalt en metaalertsen. Om het winnen en produceren van metalen te verbeteren en het water na de winning van metalen te ontgiften, leveren we INTEROX® waterstofperoxide.

Energieoplossingen

Onze oplossingen worden gebruikt voor de productie en opslag van hernieuwbare energie en om de energie-efficiëntie te verbeteren. We produceren zeer resistente folies zoals HALAR® ECTFE die zonnepanelen een uitstekende bescherming bieden tegen uv-stralen en er tegelijkertijd aan bijdragen dat deze een uitstekende prestatie leveren op het gebied van zonne-energie. Ook richten we, met verschillende O&I-projecten, onze aandacht op de ontwikkeling van technologieën die tegemoet komen aan de specifieke behoeften van batterijfabrikanten.

Milieubescherming

Om de planeet schoner, gezonder en veiliger te maken, dragen onze oplossingen bij aan de behandeling van lucht en water, en aan bodemsanering door middel van filtering, de scheiding van gassen, absorptie en chemische reacties. Om tegemoet te komen aan de vraag naar afvalverbranding met energieterugwinning, industriële boilers, cementproductie etc. biedt SOLVAIR® Solutions verschillende producten en systemen voor de beheersing van de uitstoot van lucht en het daarmee verband houdend afvalbeheer. Onze systemen worden vooral gebruikt voor de verwerking van gasvormig afval.

Zware metalen uit afvalwater halen

Strengere regelgeving en frequentere controles in Europa, Noord-Amerika en Azië zetten industriële sites ertoe aan de hoeveelheid zware metalen in afvalwater te verminderen. Wij bieden een unieke en complete oplossing - product, proces en dienstverlening - om een groot aantal zware metalen uit afvalwater te kunnen halen. Dankzij deze oplossing vermindert ook het zoetwaterverbruik van fabrieken doordat water wordt gerecycleerd en weer in het proces wordt gebruikt. Capterall™ is een zeer efficiënte, kosteneffectieve en eenvoudig toe te passen oplossing om pieken in de vervuiling te beheersen.

lees minder

Voeding, veevoeder & landbouw

Duurzaam leven en bescherming van het leefmilieu

11%

van netto-omzet

De groei van de wereldbevolking vraagt om grotere landbouwopbrengsten en beter beheer van natuurlijke hulpbronnen. Solvay heeft hiervoor een unieke portefeuille aan innovatieve oplossingen om klanten, van landbouwers tot voedselproducenten, te helpen op een verantwoorde en duurzame manier te werken.

lees meer
trigger

Landbouw

We bieden veilige, milieuvriendelijke oplossingen voor de landbouw, waarmee de efficiëntie en concurrentiekracht wordt vergroot alsook de kwaliteit en productiviteit binnen de gehele waardeketen. De AgRho® N-Protect-producten zijn geavanceerde en milieuvriendelijke formuleringen van stikstofstabilisatoren. Door deze toe te passen in meststoffen zorgt onze oplossing voor een 20% grotere gewasopbrengst met minder broeikasgasuitstoot en verbeterde waterkwaliteit. We dragen actief bij aan veranderingen in de landbouw door nieuwe landbouwmethodes te ondersteunen; bijvoorbeeld met aangepaste landbouwchemicaliën die geschikt zijn voor drones, wat voordelen en toegevoegde waarde oplevert voor boeren en consumenten.

Veevoeder

Solvay biedt verschillende zeer efficiënte voedingssupplementen voor vee die helpen bij het voorkomen en beheersen van ziektes. Ook zorgen deze voor een optimale aanvoer van voedingsstoffen die van essentieel belang zijn voor de gezondheid van het dier. Poeders zijn eenvoudiger te verwerken en te transporteren. Tixosil® 38A is een silicaproduct dat ervoor zorgt dat poeders beter stromen. In de sector voor aquacultuur, waar parasitaire ziektes een grote invloed kunnen hebben op de productie, hebben we een oplossing ontwikkeld met zuurstofrijk water: PARAMOVE®. Hiermee wordt zalm ontdaan van zeeluis waardoor alleen zuurstof en water overblijft.

Voeding

Om de voedselsector te helpen consumenten te voorzien in de toenemende vraag naar gezonder en gemakkelijker te gebruiken voedsel, bieden we producenten een groot assortiment producten op het gebied van voedselbereiding, voedselconservering, gezonder leven, verbeterde voedselkwaliteit, voedselveiligheid en smaakverbetering. We hebben verschillende Vanifolia®-producten ontwikkeld, waarbij één specifiek ontwikkeld is om de geur van wei- en erwtenproteïne te maskeren. Deze proteïne wordt door producenten vaak gebruikt om voedings-, gezondheid- en wellnessproducten te leveren met een hoog proteïneniveau.

Zorg voor zaden en granen

Door de toenemende vraag en de beperkte mogelijkheden van het agrarische gebied is de veilige en kostenefficiënte toename van de gewasopbrengst van cruciaal belang voor toekomstige ontwikkelingen in de landbouw. AgRho® S-Boost is een baanbrekende technologie, die wordt toegepast op zaden en gebaseerd is op natuurlijk verkregen macromoleculen. De groei van de wortels wordt gestimuleerd aan de hand van een biologisch afbreekbare formulering en een daarmee verband houdende opname van voedingsstoffen. De formulering dient vervolgens als vitaminestoot om snelle groei, gezonde planten en een betere opbrengst te waarborgen.

lees minder

Elektriciteit & elektronica

Connectiviteit en energie-efficiëntie

6%

van netto-omzet

We werken nauw samen met producenten van elektrische en elektronische apparatuur om ervoor te zorgen dat onze geavanceerde materialen aansluiten bij hun behoeftes. Daardoor zijn zij in staat nieuwe miniaturisatietechnologieën te ontwikkelen en kunnen we hen nieuwe perspectieven bieden op het vlak van ontwerp, veiligheid en energieprestaties.

lees meer
trigger

Ontwerp & connectiviteit

De toegenomen miniaturisatie, de complexiteit en het grotere geleidingsvermogen van elektrische onderdelen heeft geleid tot een grotere vraag naar materialen die bestand zijn tegen hoge temperaturen en een goede vormvastheid hebben. Voor structurele onderdelen die gebruikt worden in smart devices biedt het productassortiment van Kalix® HPPA naast betere verwerkingsmogelijkheden een grote stevigheid, onbuigzaamheid en een hoogwaardige afwerking. Voor structurele onderdelen van mobiele elektronica zoals behuizing, omslagen, chassis en frames, waarbij stevigheid, onbuigzaamheid en esthetische aspecten belangrijk zijn, kunnen onze verbindingen met een hoog glasgehalte als vervanging dienen voor metalen.

Veiligheid

Beter bestand tegen hoge temperaturen, grotere brandwerendheid en veilig in gebruik: dankzij onze polyamide-oplossingen kunnen moderne elektrische apparaten aan deze belangrijke eisen voldoen. Ons gespecialiseerde polymeeroplossing, AMODEL® PPA, is uitermate hittebestendig en kan metalen vervangen in automobieltoepassingen.

Efficiënte processen

De elektronicamarkt vereist zeer zuivere en zeer technische componenten. Wij bieden chemicaliën en materialen die voldoen aan de hoge technische eisen die deze industrie stelt. Doordat apparaten steeds kleiner worden, neemt de behoefte aan hoogwaardige reinigingsoplossingen bij de productie van de toekomstige generatie aan halfgeleiders snel toe. Onze INTEROX® PICO-waterstofperoxide is de norm voor fabrikanten van halfgeleiders.

Een hoogwaardig materiaal voor Li-ion batterijen

Solef® PVDF – onze gedeeltelijke fluoricerende semikristalijn polimeer met uitstekende thermomechanische en chemische eigenschappen – is een geliefd materiaal voor de lithium-Ion batterijen. Deze worden vooral gebruikt in elektrische voertuigen en brengen veel voordelen aan de industrie als ze gebruikt worden als binder in de formulering van elektroden alsook in het ontwerp van de scheiding.

lees minder

Bouw & Constructie

Duurzaamheid en energie-efficiëntie

8%

van netto-omzet

Er is meer en meer vraag naar gebouwen met een langere levensduur die minder energie verbruiken en het welzijn van hun gebruikers verhogen. Onze oplossingen richten zich op de steeds strengere certificeringssystemen voor de milieuprestaties van passiefhuizen en commerciële gebouwen.

lees meer
trigger

Energiebesparing

Gebouwen nemen 40% van het energieverbruik en van de CO2-uitstoot in de wereld voor hun rekening. Met SODA SOLVAY®-natriumcarbonaat helpen we mee aan de ontwikkeling van energiebesparend driedubbel glas en schuimwandbekleding om een aangename temperatuur te handhaven in bijna-nul-energiegebouwen. Ook bieden we producten voor koelings- en verwarmingssystemen die eenvoudig in gebruik zijn en een lange levensduur hebben. Met onze duurzame schuimoplossing Alve-One™ kunnen producenten van thermoplastische materialen en elastomeren die specifieke eigenschappen realiseren die zij zoeken voor hun kunststoffen, waaronder isolatie, stevigheid en lichtgewicht.

Grondstoffenefficiëntie

Omdat drinkwater in veel landen steeds schaarser wordt en er voor de bewatering van planten, bomen en groene gevels in steden steeds vaker regenwater wordt gebruikt, groeit de vraag naar onze kunststof buizen en koppelstokken voor water en drainage. De uv-stabilisatoren in onze CYASORB CYNERGY SOLUTIONS® B-oplossingen verlengen de levensduur van bouwmaterialen en bieden een uitstekende uv-bescherming en langdurige hittebescherming aan polyolefine, gebruikt voor bouw- en constructietoepassingen.

Bescherming & veiligheid

Solvay is wereldwijd marktleider op het gebied van emulsie-polymerisatie, wat de conversie mogelijk maakt naar op water gebaseerde systemen met gespecialiseerde oppervlakte-actieve chemicaliën en monomeren. De oppervlakte-actieve chemicaliën Rhodasurf® Aerosol® zijn vrij van APE1 en vluchtige organische stoffen die daarmee tegemoet komen aan de vraag van de klant.

1 APE: Alkyl Phenol Ethoxylates

 

Verbeterde adhesie voor moeilijke oppervlakken

De verbeterde monomeren uit de Sipomer® PAM- en WAM-series bieden een uitstekende adhesie voor moeilijke ondergronden zoals aluminium, koud staal, beton, verouderd alkyd, hout en kunststoffen in watergedragen systemen. Dit productassortiment kan de prestaties op het gebied van adhesie en corrosie aanzienlijk verbeteren. Daarnaast biedt het een goede oplossing voor toepassingen direct op metaal.

lees minder

Industriële toepassingen

Efficiëntie en meerwaarde

21%

van netto-omzet

Omdat er aan steeds strengere regelgeving voldaan moet worden, vertrouwen producenten op innovaties om processen efficiënter te maken en producten concurrerender. Dankzij onze materialen en oplossingen kunnen zij meer verantwoord te werk gaan en krijgen hun producten een langere levensduur waardoor op een duurzame manier waarde wordt gecreëerd.

lees meer
trigger

Industriële & beschermende coatings

Solvay biedt een breed assortiment aan bindmiddelen, oplosmiddelen, pigmenten en additieven en ontwikkelt voortdurend formuleringen die gebruikt kunnen worden voor oppervlaktemodificatie: verbeterde bevochtiging van oppervlakken, verbeterde adhesie met ondergronden, verbeterde kleurontwikkeling, sterke roestbescherming en resistentie tegen agressieve vloeistoffen. Voor industriële reiniging, het verwijderen van harsen, gietharsen, om verf af te bijten, voor verf en coatings hebben we het milieuvriendelijke, biologisch afbreekbare oplosmiddel RHODIASOLV® IRIS.

Metaal- & oppervlaktebehandeling

We maken ingrediënten en geformuleerde producten waarmee verschillende metalen en organische oppervlakken kunnen worden aangepast en schoongemaakt. Daardoor verbeteren de prestaties van het eindproduct en wordt de levensduur vergroot. Het SUPERSOL® smeermiddel voor staaldraad in energiezuiniger banden is een goed voorbeeld van onze milieuvriendelijke oplossingen.

Bescherming van industriële apparatuur

Vanwege de hoge eisen die gesteld worden aan industriële apparatuur, moet deze resistent zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en agressieve chemicaliën. Solvay heeft gespecialiseerde polymeren ontwikkeld die onder bijzonder zware omstandigheden zelfs bepaalde metalen kunnen vervangen.

Printen, inkten en kleefstoffen

We ontwikkelen additieven en oplosmiddelen voor de formuleringen van inkten en kleefstoffen, zowel op basis van oplosmiddelen als op waterbasis, alsook oplosmiddelen voor verdunners. In alle gevallen wordt volledig voldaan aan de vereisten op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.

Een combinatie van eigenschappen voor zeer veeleisende industrieën

Onze oplossingen zijn uitstekend bestand tegen uv-stralen, chemicaliën, brand en wrijving, en worden in vele industrieën toegepast. Ze worden veel gebruikt in corrosiewerende toepassingen, zoals voor bekleding of zelfdragende constructies (leidingen). Halar® ECTFE, dat uitstekend bestand is tegen brand en chemicaliën, wordt vaak gebruikt voor bekabeling en bedrading, voor communicatiekabels of gespecialiseerde bekabeling.

lees minder