In 2017 blijft Solvay vooruitgang boeken in haar creatie van duurzame waarde met solide resultaten. Dankzij een aanzienlijke toename van de volumes zijn we op goede weg om onze doelstellingen, vastgelegd in 2016, volledig te halen. Dit laat ons toe om onze aandeelhouders te blijven betrekken bij de groei van de Groep, door opnieuw een verhoging van het dividend met meer dan 4% aan te raden.

Onze goede financiële prestaties bevestigen nog maar eens de relevantie van de transformatie van de portefeuille, die we sinds 2012 zijn aangegaan. Vandaag is Solvay een Groep van geavanceerde materialen en van speciale chemicaliën, met een evenwichtige aanwezigheid op alle continenten, een activiteitenportefeuille die voor 70% bestaat uit producten van activiteiten die onze groeifactoren vormen en een vernieuwd klantenprofiel waarvan de belangrijkste enkele grote namen zijn in de luchtvaart en consumentenelektronica.

Het is een succes waarop we terecht trots mogen zijn. Het opent ook de deur naar andere opportuniteiten omdat we nu eenmaal in een sterk transformerende wereld opereren, gestimuleerd door de introductie van een groot aantal digitale technologieën.

Nicolas Boël,

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Transformeren van onze organisatie

Onze prioriteit vandaag is groeien. We moeten onze capaciteit versterken om te innoveren en onze klanten nog efficiënter te dienen, en zo een sterke, stabiele groei te creëren. Dit is de essentie voor het transformatieproject van de organisatie dat we eind maart hebben voorgesteld. Daarmee willen we van de Groep een eenvoudige en flexibele organisatie maken, die in staat is zich aan te passen aan de snel evoluerende vereisten van zijn klanten en aan de nieuwe uitdagingen van de digitale revolutie.

Om succesvol te zijn, moeten we onze cultuur fundamenteel transformeren, initiatief aanmoedigen en samenwerking bevorderen - zowel binnen de Groep als met externe partners - om onze klanten beter van dienst te zijn.

We geloven in de kracht van symbolen. Daarom zijn we met de transformatie van onze vestiging in Brussel gestart: we willen dat ze innovatief is, open staat voor invloeden van buitenaf, toegankelijk is voor samenwerking en zo een locatie vormt die aan Onderzoek & Innovatie is gewijd. Tegelijkertijd richten we in Lyon een onderzoeks- en innovatiecentrum van wereldklasse op.

Het bestuur van de Groep past zich aan deze uitdagingen aan. De nieuwe Comex, uitgebreid en meer representatief voor onze culturele diversiteit en overvloed aan ervaring, zal bijdragen aan de ontwikkeling van een klantgerichte cultuur.

Jean-Pierre Clamadieu,

Voorzitter van het Uitvoerend Comité en CEO

Duurzame ontwikkeling ten dienste van onze groei

Onze toewijding op het gebied van duurzame ontwikkeling is een van de motoren van onze groei. In 2017 hebben we de doelstellingen overschreden die we voor onze groep hadden vastgelegd. Bijna de helft van onze omzet kwam van duurzame oplossingen en technologieën en onze koolstofintensiteit daalt jaar na jaar. Bovendien zijn we met Solvay Cares gestart, een programma om onze werknemers een motiverende werkomgeving te bieden. Het is een programma dat onze werknemers over de hele wereld een gemeenschappelijk basis voor sociale bescherming biedt. Wij bij Solvay zijn een van de weinige wereldwijde groepen die dit soort initiatief hebben ingevoerd. We zijn trots dit te kunnen doen in samenwerking met onze vakbondsvertegenwoordigers, wat de kwaliteit van de sociale dialoog in de Groep aantoont.

Er zijn echter nog enkele domeinen waarin we vooruitgang moeten boeken, met name op het gebied van veiligheid. Ook al blijven onze resultaten in het algemeen jaar na jaar verbeteren, betreuren we ten zeerste het dodelijk ongeval in 2017.

2018 wordt een jaar van grote uitdagingen voor Solvay, omdat we de transformatie van de organisatie implementeren en waarde blijven creëren voor onze belanghebbenden. Het wordt ook het jaar waarin we ons voorbereiden op de overgang die enkele weken geleden is aangekondigd en we zullen deze belangrijke stap in het leven van de Groep samen ondernemen.

Lorem ipsum dolor sit amet (signature)

Nicolas Boël,
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Lorem ipsum dolor sit amet (signature)

Jean-Pierre Clamadieu,
Voorzitter van het Uitvoerend Comité en CEO

2018, een overgangsjaar

Jean-Pierre en ikzelf hebben tegelijkertijd onze functie opgenomen. Samen hebben we zes intense jaren gedeeld waarin de Groep werd getransformeerd. Namens de Raad van Bestuur van Solvay en mezelf, wil ik hem bedanken voor zijn opmerkelijke bijdrage waarmee we het beeld van Solvay hebben kunnen veranderen.
De Raad van Bestuur is vastberaden om de strategie verder te zetten die in de voorbije jaren succesvol was. Ze versnelt nu het proces om een opvolger voor Jean-Pierre te vinden, waarbij zowel interne en externe kandidaten overwogen zullen worden. Ons doel is om de overgang tussen nu en het inde van 2018 voltooien. Tot dan kan de Raad rekenen op de volledige inzet van zijn CEO om de transformatie van de organisatie van de Groep te begeleiden.
Nicolas Boël
2018 wordt een overgangsjaar voor de directie van de Groep. Na 15 jaar als CEO van Rhodia en vervolgens van Solvay, heb ik besloten een aanbod van de Engie-groep te aanvaarden om voorzitter van de Raad van Bestuur te worden in mei 2018. Ik zal nog steeds mijn rol als CEO van Solvay blijven uitvoeren terwijl ik mijn nieuwe functie begin, om een efficiënte overgang van het bestuur van onze Groep mogelijk te maken. Ik blijf uiteraard actief werken aan onze prioriteiten, omdat we een belangrijke fase in onze transformatie in 2018 doormaken.
Ik heb de reorganisatie van de Groep sinds 2012 geleid met vastberadenheid en enthousiasme, naast de Raad van Bestuur en haar Voorzitter Nicolas, aan wie ik mijn hartelijke dank betuig voor hun vertrouwen en de kwaliteit van onze relaties. Ik zou ook de Solvay-teams en mijn collega's in het Uitvoerend Comité willen bedanken, zonder wie deze transformatie niet mogelijk was geweest.
Jean-Pierre Clamadieu