Belanghebbenden aan het woord

Medewerkers

Dankzij het Solvay Cares-beleid kreeg ik 14 weken 100% betaald zwangerschapsverlof. Dat is ongekend in de VS!

Keri Williams

Keri Williams

  • Manager, industriële site Alpharetta, Georgia, Verenigde Staten

In 2017 heeft de Groep vier collectieve arbeidsovereenkomsten ondertekend op wereldwijd niveau met personeelsvertegenwoordigers uit de belangrijkste landen waarin Solvay actief is. Met Solvay Cares is Solvay een van de weinige bedrijven die medewerkers in alle landen een minimum aan sociale voorzieningen garandeert.

Keri Williams

32,9

Gemiddeld aantal opleidingsuren per medewerkers

Wat ik zo fijn vind aan werken bij Solvay, is de waarde die gehecht wordt aan de medewerker als persoon. Het gaat niet alleen om zijn of haar werkprestaties. Het leven dat medewerkers buiten Solvay hebben, wordt ook gerespecteerd en gewaardeerd. Dankzij het Solvay Cares-programma kon ik langer van mijn pasgeboren baby genieten. Dit betekende zo veel voor mij en mijn gezin. Daar ben ik echt dankbaar voor.

Ik heb ook bij andere bedrijven gewerkt, maar nergens was het zoals bij Solvay. Het is geweldig om te zien dat leidinggevenden mijn professionele ontwikkeling stimuleren, iets wat een prioriteit is bij de Groep. Ik ben trots om voor een onderneming te werken die op het gebied van innovatie zo’n rijke geschiedenis heeft op zoveel verschillende terreinen.

Solvay Cares omvat vier gebieden

Zwangerschaps-, co-ouderen adoptieverlof

14

weken voor moeders

Levensverzekering

tot 2

jaar salaris voor het gezin

Medische zorg

75%

dekking van de kosten

Arbeidsongeschikt­heidsverzekering

2

jaar van inkomensbescherming

Betrokkenheid en welzijn van de medewerkers

Albert Kruft

  • Coördinator van het Solvay Global Forum van personeelsvertegenwoordigers

Albert Kruft

In 2017 hebben we de 10-jarige samenwerking met IndustriALL, de wereldwijde pionier in de chemie industrie, nog verder uitgebreid. We zijn van mening dat goede relaties binnen onze sector helpen met het vinden van oplossingen. Bij Solvay hebben we duidelijke regels: medewerkers worden geïnformeerd over strategische beslissingen en aangemoedigd om hun mening hierover te geven. Begrijpen wat de intenties van het bedrijf zijn, helpt het vertrouwen te vergroten en het motiveert.

We zijn trots op het Solvay Global Forum, dat we dit jaar formeel hebben ingesteld. Het is een innovatief en zeer efficiënt overlegorgaan waarin op Groepsniveau verbetervoorstellen worden besproken.

We zijn het enige chemiebedrijf waar jaarlijks met behulp van IndustriALL op lokale sites audits worden uitgevoerd, wat een sociale dialoog op de werkvloer mogelijk maakt en medewerkers stimuleert zich uit te spreken als dat nodig is.

Een van de belangrijkste maatregelen die door het Global Forum zijn afgesproken, is het Solvay Cares-programma; een vooruitstrevend initiatief aangezien het de eerste keer is dat in de internationale chemiesector een dergelijk overeenkomst is afgesloten met de vakbonden.

Ook het Global Performance Sharing-plan, dat dit jaar herzien is, kan op onze volledige steun rekenen. Het zorgt ervoor dat onze medewerkers zich deel voelen van de Solvay-familie.

Natuurlijk is er nog ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld door medewerkers de kans te geven om aandeelhouder te worden van de Groep. Daar gaan we ons nu op focussen!

 

100%

werknemers die onder een collectieve overeenkomst vallen

 

4

Amerikaanse sites bezocht door IndustriALL

Solvay Global Forum

1 week

vergaderen + trimestriële gesprekken

Global Performance Sharing Plan

€ 12

miljoen in 2017

Meer Arbeidsverhoudingen