In 2017 bereikten we een belangrijke mijlpaal in het transformatieprogramma van Solvay: een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van ons bedrijf. De opwaardering van ons portfolio ligt grotendeels achter ons. Nu richten we ons op de volgende stap: een cultuurverandering doorvoeren binnen de organisatie en ons transformatieprogramma versnellen dankzij digitalisering, waardoor Solvay flexibeler en klantgerichter wordt en sneller kan innoveren.

Klik om te ontdekken

ONS NIEUW PROFIEL

Duurzamer

Internationaler

Meer
evenwicht

Gespecialiseerder

Duurzamer

49% van ons productportfolio bestaat uit duurzame oplossingen voor onze klanten. Onze doelstelling van 50% in 2025, volgens de Sustainable Portfolio Management-methode (SPM), is daarmee al bijna overtroffen. SPM is een methode waarmee we marktkansen kunnen identificeren die een positieve invloed hebben op onze prestaties. Het stelt ons in staat om onze activiteiten te heroriënteren naar meer duurzame groeimarkten.

~49%

inkomsten gegenereerd door Sustainable Solutions

Internationaler

Solvay heeft zijn geografische positie verder versterkt. Elk van de drie belangrijkste regio's – Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië – is goed voor ongeveer een derde van de netto-omzet van de Groep. Een dergelijke evenwichtige geografische spreiding beperkt de gevolgen van nadelige wettelijke en politieke ontwikkelingen.

~1/3

van de omzet in elke zone

Meer evenwicht

Meer dan de helft van de activiteiten van de Groep vindt plaats in markten die sneller groeien dan het bbp van dat land. Wat de herschikking van de portefeuille betreft, is er in 2017 een belangrijke mijlpaal bereikt. De Groep heeft het aantal cyclische bedrijven en bedrijven met een lage groei gereduceerd, en activiteiten op het gebied van polyamiden gedesinvesteerd. Door de diversiteit van marktsegmenten waarin we actief zijn te vergroten, komen we minder bloot te staan aan negatieve ontwikkelingen op die markten.

Innovatieve oplossingen voor onze markten

>50%

omzet in markten met een hogere groei dan het bbp

Gespecialiseerder

De verdeling van onze activiteiten is momenteel ongeveer als volgt: 40% Advanced Materials, 30% Advanced Formulations en 30% Performance Chemicals. Ongeveer 70% van onze netto-omzet is afkomstig van gespecialiseerde producten, waardoor we in toenemende mate toegang krijgen tot markten en producten met een hoog groeipotentieel.

Onze activiteiten vullen elkaar aan: ons bedrijfsmodel kent twee groeimotoren - Advanced Materials en Advanced Formulations - die worden gesteund door de krachtige liquiditeit van Performance Chemicals. Dit stelt ons in staat kapitaal te genereren om innovaties te financieren.

~70%

van de inkomsten van onze groeimotoren

ONZE PRIORITEITEN VOOR DE TOEKOMST

Ons bestuursmodel versterken

Onze doelstellingen waarmaken

Organische en duurzame groei realiseren

Ons bestuursmodel versterken

Na de opwaardering van ons bedrijfsportfolio, is onze volgende uitdaging onze organisatie aan te passen en deze eenvoudiger te maken, flexibeler en meer naar buiten gericht. Op die manier zullen we beter kunnen voldoen aan de verwachtingen van de klant. We veranderen de manier waarop we werken, passen ons gedrag aan en willen zo een vergaande culturele verandering doorvoeren in de organisatie. We zijn goed op weg met onze digitale transformatie en de voordelen daarvan zijn nu al duidelijk. We willen een cultuurverandering doorvoeren die digitaler is, gericht op klanten, samenwerking en ondernemerschap. Digitale technologieën zullen een belangrijke bijdrage leveren aan onze transformatie en topkwaliteit stimuleren bij Human Resources, Marketing & Sales, de bevoorradingsketen en bij Industrial.

Onze doelstellingen waarmaken

We zijn goed op weg om onze financiële en niet-financiële doelen te realiseren. De groei en het rendement op het eigen vermogen dat we genereren zorgen ervoor dat we op een duurzame manier waarde creëren voor onze belanghebbenden. We blijven een uitstekende winstgroei realiseren, op een zorgvuldige manier kapitaal toewijzen en ons werkkapitaal op een gedisciplineerde manier beheren, om zo te zorgen voor meer kasgeldgeneratie en opbrengsten.

Onze score

Organische en duurzame groei realiseren

De transformatie van de organisatie zal ons bedrijfsmodel versterken, wat bijdraagt aan de snelle groei en de innovatiecapaciteit van onze GBU's (Global Business Units). Dit biedt ons de mogelijkheid en de flexibiliteit om marktgerichte, concurrerende oplossingen te ontwikkelen voor onze klanten, om disruptieve innovaties mogelijk te maken en significante synergie te realiseren op Groepsniveau.

We richten ons vooral op onze groeimotoren – Advanced Materials en Advanced Formulations – en op autonome groei van de EBITDA. Groei in deze sectoren wordt ondersteund door innovatie, ons technisch leiderschap en onze marktpositie in verschillende markten.

 

Nu de transformatie van de portfolio grotendeels achter ons ligt, werken we binnen onze onderneming aan een cultuurverandering. We willen af van complexiteit en bureaucratie zodat onze medewerkers zich kunnen richten op wat echt belangrijk is: onze klanten.
Pascal Juéry lid van het Uitvoerend Comité

Belanghebbenden aan het woord – Klanten

Innoveren om onze klanten te helpen groeien

Onze Onderzoek & Innovatie-organisatie richt zich op baanbrekende innovaties die onze klanten nodig hebben om het tempo van hun eigen technologische vooruitgang bij te houden. 85% van de O&I-investeringen wordt direct beheerd door de GBU's. Met de O&I van de Groep wordt de onderneming naar nieuwe groeigebieden geleid, worden nieuwe competenties ontwikkeld en onze innovatiekracht verbeterd.

Wat innovaties betreft, is snelheid het sleutelwoord. Door samenwerking en door als groep de schouders eronder te zetten, zijn we in staat snel te reageren. Zo hebben in het afgelopen jaar Corporate en Businessteams samengewerkt aan de strategische overname van de EnergainTM-batterijtechnologie. Daarmee versterkt Solvay de mogelijkheden om hoogspanningsoplossingen voor Li-ionbatterijen te ontwikkelen. Onze flexibiliteit en capaciteit om snel keuzes te kunnen maken, waren van doorslaggevend belang voor het succes van deze operatie. Als gevolg hiervan hebben we onze portefeuille kunnen uitbreiden met een belangrijk batterijcomponent op basis van elektrolyten, wat bijdraagt aan betere prestaties en meer veiligheid.

2 100

O&I medewerkers

284

Patenten aangevraagd

€ 325 miljoen

O&I-inspanningen

€ 80 miljoen

Investeringen in fondsen en start-ups

Open innovatie heeft alles te maken met het versnellen van innovatie. We doen slimme investeringen in veelbelovende start-ups, zoals Multimechanics, een Amerikaans softwarebedrijf dat virtuele testsoftware levert, waardoor wij in staat zijn innovaties door te voeren met gebruik van nieuwe, complexe materialen.
Nicolas Cudré-MaurouxAlgemeen Directeur Onderzoek & Innovatie van de Groep