Gedurende ons 155-jarig bestaan zijn we altijd van mening geweest dat we als verantwoord chemisch bedrijf door middel van innovatieve oplossingen en technologieën 'meer toekomst' kunnen bieden aan onze klanten, onze medewerkers en de samenleving. We zijn van mening dat nieuwe technologieën enkel als vooruitgang gezien kunnen worden wanneer deze voor iedereen nuttig zijn.

Onze mensen zijn de drijfveer achter onze transformatie; dankzij hun inzichten in de omgeving waarin we actief zijn, kunnen we anticiperen en inspelen op de behoeftes van onze klanten. We herkennen hun talent, ondersteunen hen en helpen hen om zich te ontwikkelen. 155 jaar geleden liepen we al voorop wat betreft het welzijn van medewerkers en die lijn zetten we nu nog steeds voort, door arbeidsverhoudingen een strategische functie te geven en een innovatief sociaal beleid te implementeren.

Onze belanghebbenden aan het woord – Medewerkers

Meer toekomst creëren: deze ambitie is bepalend voor Solvay. Daaronder valt niet alleen wat we voor onze medewerkers willen, maar het geeft onze humanistische visie op de wetenschap weer. Chemie vormt de kern van alle industrieën en technologieën. Met behulp van innovaties willen we de samenleving oplossingen bieden voor de toekomst, voor de vraagstukken van morgen.

Solvay wordt gekenmerkt door zijn passie voor innovatie, iets wat we rechtstreeks hebben geërfd van onze oprichter, Ernest Solvay. We zoeken voortdurend de grenzen op van wetenschap en technologie, zodat we kunnen meehelpen de toekomst vorm te geven. Onze betrokkenheid bij innovatie gaat zelfs nog verder en geeft vorm aan onze aanpak ten opzichte van processen, bedrijfsmodellen, arbeidsverhoudingen en veel meer.

De mensheid vooruit helpen

De derde Chemie voor de Toekomst Solvay-prijs is in november 2017 uitgereikt aan professor Susumu Kitagawa van de universiteit van Kyoto voor zijn uitstekende onderzoek naar moleculaire architectuur. Het betrof hier een materiaal waarin gas kan worden opgeslagen, wat klimaatveranderingen kan helpen tegengaan.

Toekenning van de Solvay-prijs aan professor Kitagawa sluit precies aan bij het motto van deze prijs: de mensheid vooruit helpen. Ernest Solvay, de oprichter van de onderneming, was een belangrijke ambassadeur van wetenschappelijk onderzoek en deze prijs, die in 2013 in het leven is geroepen, is daar een voortzetting van. Sindsdien wordt elke twee jaar een prijs van € 300.000 toegekend aan een belangrijke wetenschappelijke ontdekking die "de basis legt voor de Chemie voor de Toekomst". De vorige prijswinnaar, professor Ben Feringa, won vervolgens in 2016 de Nobelprijs voor de Scheikunde voor zijn baanbrekende werk met moleculaire motoren.

Professor Susumu Kitagawa,
Laureate 2017 “Chemistry for the future Solvay Prize”

Meer Toekomst-workshops

Om onze medewerkers bekend te maken met onze ambities en dit een belangrijker onderdeel te maken van hun werkzaamheden, liep er in 2017 in alle landen een intern introductieprogramma. Meer dan 16 000 medewerkers hebben deelgenomen aan workshops die waren ontwikkeld om de ambitie voor duurzame ontwikkeling van de Groep uit te leggen en iedereen erbij te betrekken. Op alle sites werden teams gevraagd om met concrete verbetervoorstellen te komen die zouden kunnen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Groep op het gebied van veiligheid op het werk, koolstofintensiteit, duurzame oplossingen voor onze klanten, engagement van de medewerkers en maatschappelijke activiteiten.

+16 000

Opgeleide medewerkers wereldwijd