In € miljoen

 

Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij

 

 

 

 

 

Herwaarderingsreserve
(reële waarde)

 

 

 
 

Toelich­tingen

 

Aan­delen­kapitaal

 

Uitgifte premies

 

Eigen aan­delen

 

Eeuwig­durende hybride obli­gaties

 

Inge­houden winsten

 

Wissel­koers­ver­schillen

 

Finan­ciële activa beschik­baar voor verkoop

 

Kas­stroom-afdek­kingen

 

Toege­zegd-pensioen-rege­lingen

 

Totaal reser­ves

 

Minder­heids­belan­gen

 

Totaal eigen ver­mogen

Saldo per 31 december 2015

 

 

 

1.588

 

1.170

 

–230

 

2.188

 

5.720

 

–353

 

–2

 

–28

 

–630

 

7.834

 

245

 

9.668

Winst/verlies (-) van het jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

621

 

53

 

674

Andere elementen van het totaalresultaat

 

(F11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

313

 

10

 

23

 

–205

 

141

 

14

 

155

Totaalresultaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

621

 

313

 

10

 

23

 

–205

 

762

 

67

 

830

Kosten van aandelenopties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

9

Dividenden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–336

 

–45

 

–381

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–84

 

 

 

–84

Verwerving (-) / vervreemding van eigen aandelen

 

 

 

 

 

 

 

–44

 

 

 

–13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–57

 

 

 

–57

Toename/Afname (-) via wijzigingen in eigendomsrechten in dochterondernemingen zonder verlies van zeggenschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–19

 

 

 

 

 

 

 

7

 

–12

 

–17

 

–29

Saldo per 31 december 2016

 

 

 

1.588

 

1.170

 

–274

 

2.188

 

5.899

 

–39

 

8

 

–5

 

–828

 

8.117

 

250

 

9.956

Winst/verlies (-) van het jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.061

 

56

 

1.116

Andere elementen van het totaalresultaat

 

(F11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–795

 

–3

 

22

 

128

 

–648

 

–35

 

–684

Totaalresultaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.061

 

–795

 

–3

 

22

 

128

 

412

 

20

 

433

Kosten van aandelenopties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

10

Dividenden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–363

 

–41

 

–404

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–111

 

 

 

–111

Verwerving (-) / vervreemding van eigen aandelen

 

 

 

 

 

 

 

–7

 

 

 

–7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–14

 

 

 

–14

Toename/Afname (-) via wijzigingen in eigendomsrechten in dochterondernemingen met verlies van zeggenschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–34

 

 

 

 

 

 

 

34

 

1

 

–117

 

–116

Saldo per 31 december 2017

 

 

 

1.588

 

1.170

 

–281

 

2.188

 

6.454

 

–834

 

5

 

16

 

–665

 

8.051

 

113

 

9.752

De afname van het eigen vermogen met € 117 miljoen is vooral toe te schrijven aan het minderheidsbelang dat werd uitgeboekt na de afronding van de desinvestering van Emerging Biochemicals in 2017.