In € miljoen

 

Toelichtingen

 

2017

 

2016

Winst van het jaar

 

 

 

1.116

 

674

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

 

 

 

 

Elementen die geherklasseerd kunnen worden

 

 

 

 

 

 

Winsten en verliezen op herwaarderingen van voor verkoop beschikbare financiële activa

 

(F11)

 

–1

 

9

Winsten en verliezen op afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekking

 

(F11)

 

15

 

36

Wisselkoersverschillen – Dochterondernemingen en gezamenlijke bedrijfsactiviteiten

 

(F11)

 

–790

 

278

Wisselkoersverschillen – Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

(F11)

 

–40

 

51

Elementen die niet geherklasseerd kunnen worden

 

 

 

 

 

 

Herwaarderingen van de netto verplichting inzake toegezegd-pensioenregelingen

 

(F11)

 

95

 

–275

Winstbelastingen met betrekking tot recycleerbare en niet recycleerbare components

 

(F11)

 

37

 

56

Andere elementen van het totaalresultaat na aftrek van de daarmee verband houdende winstbelastingen

 

(F11)

 

–684

 

155

Totaalresultaat van het jaar (total comprehensive income)

 

 

 

433

 

830

toegerekend aan :

 

 

 

 

 

 

Solvay aandeel

 

 

 

412

 

762

minderheidsbelangen

 

 

 

20

 

67