In € miljoen

 

Toelichtingen

 

2017

 

2016

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

 

 

 

183

 

351

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

 

 

 

–105

 

–166

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

 

 

 

–1

 

–67

Nettowijziging in de geldmiddelen en kasequivalenten

 

(F20)

 

77

 

118

De kasstroom uit investeringsactiviteiten van beëindigde bedrijfsactiviteiten is exclusief de opbrengsten uit de desinvesteringen (Acetow en Emerging Biochemicals in 2017; Indupa in 2016).