In € miljoen

 

Toelichtingen

 

2017

 

2016

Omzet

 

(F1)

 

10.891

 

10.045

waarvan andere dan van kernactiviteiten

 

(F3)

 

766

 

476

waarvan netto-omzet

 

 

 

10.125

 

9.568

Kostprijs van de omzet

 

 

 

–7.805

 

–7.213

Brutomarge

 

 

 

3.086

 

2.831

Commerciële en administratieve kosten

 

 

 

–1.437

 

–1.363

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

 

 

 

–290

 

–284

Overige operationele winsten en verliezen

 

(F4)

 

–154

 

–200

Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

 

 

44

 

85

Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties

 

(F5)

 

–188

 

–157

Resultaat uit historische sanering and belangrijke juridische geschillen

 

(F5)

 

–84

 

–54

EBIT

 

(F2)

 

976

 

858

Lasten van schulden

 

(F6)

 

–172

 

–187

Renteopbrengsten uit leningen en korte termijnbeleggingen

 

(F6)

 

15

 

13

Overige financieringswinsten en -verliezen

 

(F6)

 

–44

 

–50

Disconteringskosten van de voorzieningen

 

(F6)

 

–97

 

–115

Opbrengsten/verliezen uit financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

(F6)

 

 

 

5

Winst van het jaar vóór belastingen

 

 

 

678

 

524

Belastingen op resultaat

 

(F7)

 

197

 

68

Winst van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

 

 

875

 

592

Winst/verlies (-) van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

(F8)

 

241

 

82

Winst van het jaar

 

(F9)

 

1.116

 

674

toegerekend aan :

 

 

 

 

 

 

Solvay aandeel

 

 

 

1.061

 

621

minderheidsbelangen

 

 

 

56

 

53

Gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (€)

 

 

 

7,97

 

5,34

Gewone winst per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (€)

 

 

 

2,29

 

0,67

Gewone winst per aandeel (€)

 

(F10)

 

10,27

 

6,01

Verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (€)

 

 

 

7,92

 

5,33

Verwaterde winst per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (€)

 

 

 

2,28

 

0,66

Verwaterde winst per aandeel (€)

 

(F10)

 

10,19

 

5,99