Elementen uit de jaarrekening van elk van de Groepsentiteiten worden gewaardeerd in de valuta van de primaire economische omgeving waarin zij werken ('de functionele valuta'). De geconsolideerde jaarrekening wordt voorgesteld in euro (EUR), de functionele valuta van de Onderneming en tevens de presentatievaluta van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep.

Bij het opstellen van de jaarrekening van individuele entiteiten, worden transacties in valuta andere dan hun functionele valuta bij een initiële opname omgerekend volgens de wisselkoers die geldt op de transactiedatum. Monetaire activa en passiva uitgedrukt in vreemde valuta worden op het einde van de verslagperiode omgerekend aan de slotkoers van die dag.

Niet-monetaire elementen gewaardeerd aan reële waarde die uitgedrukt zijn in vreemde valuta worden omgerekend volgens de wisselkoers die geldt op waarderingsdatum. Niet-monetaire elementen gewaardeerd aan historische kostprijs en uitgedrukt in vreemde valuta worden niet omgerekend aan de slotkoers.

Wisselkoersverschillen worden als winst of verlies opgenomen in de periode waarin deze ontstaan, behalve voor:

  • wisselkoersverschillen op leningen in vreemde valuta met betrekking tot activa in aanbouw voor toekomstig productiegebruik, die opgenomen worden in de kostprijs van deze activa als ze beschouwd worden als een aanpassing van de interestkosten op deze leningen in vreemde valuta;
  • wisselkoersverschillen op transacties met betrekking tot het afdekken van bepaalde valutarisico’s (zie toelichting F32 Financiële instrumenten en beheer van financiële risico’s voor de grondslagen inzake hedge accounting); en
  • wisselkoersverschillen op monetaire elementen te ontvangen van of te betalen aan een buitenlandse activiteit wiens afwikkeling noch gepland, noch waarschijnlijk is (en dus deel uitmaakt van de netto-investering in een buitenlandse activiteit), die initieel opgenomen worden in de andere elementen van het totaalresultaat onder 'Wisselkoersverschillen'.

De voornaamste wisselkoersen zijn:

 

 

Koers op jaareinde

 

Gemiddelde koers

 

2017

 

2016

 

2017

 

2016

1 Euro =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braziliaanse real

 

BRL

 

3,9789

 

3,4297

 

3,6050

 

3,8558

Yuan Renminbi

 

CNY

 

7,8112

 

7,3231

 

7,6278

 

7,3516

Britse pond

 

GBP

 

0,8875

 

0,8551

 

0,8766

 

0,8195

Indiase roepie

 

INR

 

76,5611

 

71,5180

 

73,5188

 

74,3655

Japanse yen

 

JPY

 

135,0098

 

123,3626

 

126,6917

 

120,1886

Koreaanse won

 

KRW

 

1.284,1248

 

1.272,7193

 

1.276,6749

 

1.283,7503

Mexicaanse peso

 

MXN

 

23,6551

 

21,7758

 

21,3273

 

20,6674

Russische roebel

 

RUB

 

69,4061

 

64,2959

 

65,9317

 

74,1393

Amerikaanse dollar

 

USD

 

1,1995

 

1,0538

 

1,1294

 

1,1068