De geassocieerde deelnemingen en joint ventures die niet geclassificeerd worden als aangehouden voor verkoop/beëindigde bedrijfsactiviteiten worden geconsolideerd volgens de equity-methode.

In € miljoen

 

2017

 

2016

 

Geasso­cieerde deelne­mingen

 

Joint ventures

 

Totaal

 

Geasso­cieerde deelne­mingen

 

Joint ventures

 

Totaal

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

23

 

443

 

466

 

24

 

473

 

497

Winst uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

3

 

41

 

44

 

2

 

83

 

85

De tabellen hieronder geven een overzicht van financiële positie en de winst- en verliesrekening van de materiële geassocieerde deelnemingen en joint ventures alsof de proportionele consolidatie methode werd toegepast.

Geassocieerde deelnemingen

In € miljoen

 

2017

 

2016

Overzicht van de financiële positie

Vaste activa

 

22

 

25

Vlottende activa

 

17

 

37

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

5

 

6

Langlopende verplichtingen

 

3

 

8

Langlopende financiële schulden

 

2

 

5

Kortlopende verplichtingen

 

14

 

31

Kortlopende financiële schulden

 

4

 

6

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

 

23

 

24

Winst- en verliesrekening

Omzet

 

34

 

93

Afschrijvingen

 

–1

 

–2

Renteopbrengsten uit leningen en termijnbeleggingen

 

1

 

 

Winstbelastingen

 

 

 

–1

Winst/verlies (-) van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

2

 

3

Winst/verlies (-) van het jaar

 

2

 

3

Totaalresultaat

 

1

 

3

Ontvangen dividenden

 

1

 

2

Joint ventures

In € miljoen

 

2017

 

RusVinyl OOO

 

Peroxidos do Brasil Ltda

 

Solvay & CPC Barium Strontium

 

Shandong Huatai Interox Chemical Co. Ltd

 

Hindustan Gum & Chemicals Ltd

 

EECO Holding and subsidiaries

 

Cogeneration Rosignano

 

Andere

Belang

 

50,0%

 

69,4%

 

75,0%

 

50,0%

 

50,0%

 

33,3%

 

25,4%

 

 

Operationele segment

 

Performance Chemicals

 

Performance Chemicals

 

Advanced Materials

 

Performance Chemicals

 

Advanced Formulations

 

Corporate & Business Services

 

Corporate & Business Services

 

 

Overzicht van de financiële positie

Vaste activa

 

423

 

43

 

11

 

8

 

7

 

15

 

9

 

 

Vlottende activa

 

45

 

48

 

42

 

4

 

154

 

16

 

3

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

13

 

27

 

8

 

2

 

137

 

4

 

 

 

 

Langlopende verplichtingen

 

226

 

6

 

12

 

 

 

4

 

10

 

 

 

 

Financiële schulden op lange termijn

 

197

 

4

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Kortlopende verplichtingen

 

55

 

20

 

13

 

4

 

9

 

18

 

7

 

 

Financiële schulden op korte termijn

 

38

 

4

 

 

 

 

 

 

 

17

 

7

 

 

Deelnemingen in joint ventures

 

186

 

65

 

28

 

8

 

148

 

3

 

4

 

 

Winst- en verliesrekening

Omzet

 

171

 

75

 

75

 

11

 

42

 

5

 

 

 

 

Afschrijvingen

 

–25

 

–3

 

–1

 

–1

 

–1

 

–1

 

 

 

 

Lasten van schulden

 

–21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–1

 

 

 

 

Renteopbrengsten uit leningen en termijnbeleggingen

 

 

 

2

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Winstbelastingen

 

–1

 

–8

 

–3

 

 

 

–3

 

 

 

 

 

 

Winst/verlies (-) van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

4

 

19

 

9

 

1

 

7

 

 

 

 

 

2

Winst/verlies (-) van het jaar

 

4

 

19

 

9

 

1

 

7

 

 

 

 

 

2

Andere elementen van het totaalresultaat

 

–15

 

–11

 

–1

 

–1

 

–9

 

 

 

 

 

 

Totaalresultaat

 

–10

 

8

 

8

 

 

 

–2

 

 

 

 

 

2

Ontvangen dividenden

 

 

 

9

 

6

 

–1

 

1

 

 

 

 

 

 

Andere elementen van het totaalresultaat bestaan voornamelijk uit wisselkoersenverschillen.

In € miljoen

 

2016

 

RusVinyl OOO

 

Peroxidos do Brasil Ltda

 

Solvay & CPC Barium Strontium

 

Shandong Huatai Interox Chemical Co. Ltd

 

Hindustan Gum & Chemicals Ltd

 

Andere

Belang

 

50,0%

 

69,4%

 

75,0%

 

50,0%

 

50,0%

 

 

Operationele segment

 

Performance Chemicals

 

Performance Chemicals

 

Advanced Materials

 

Performance Chemicals

 

Advanced Formulations

 

 

Overzicht van de financiële positie

Vaste activa

 

476

 

38

 

12

 

10

 

8

 

17

Vlottende activa

 

42

 

61

 

39

 

2

 

157

 

44

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

11

 

36

 

5

 

 

 

147

 

8

Langlopende verplichtingen

 

252

 

7

 

12

 

 

 

1

 

11

Financiële schulden op lange termijn

 

224

 

4

 

 

 

 

 

 

 

10

Kortlopende verplichtingen

 

71

 

27

 

13

 

3

 

11

 

27

Financiële schulden op korte termijn

 

47

 

8

 

 

 

 

 

 

 

15

Deelnemingen in joint ventures

 

197

 

66

 

26

 

9

 

153

 

23

Winst- en verliesrekening

Omzet

 

153

 

70

 

68

 

11

 

20

 

51

Afschrijvingen

 

–22

 

–3

 

–1

 

–1

 

–1

 

–1

Terugneming van waardevermindering

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten van schulden

 

–23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–1

Renteopbrengsten uit leningen en termijnbeleggingen

 

 

 

3

 

 

 

 

 

9

 

1

Winstbelastingen

 

–12

 

–9

 

–2

 

 

 

–3

 

–1

Winst/verlies (-) van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

49

 

19

 

8

 

 

 

7

 

1

Winst/verlies (-) van het jaar

 

49

 

19

 

8

 

 

 

7

 

1

Andere elementen van het totaalresultaat

 

36

 

13

 

–2

 

 

 

1

 

4

Totaalresultaat

 

85

 

32

 

6

 

 

 

8

 

5

Ontvangen dividenden

 

 

 

11

 

6

 

1

 

1

 

1

Andere elementen van het totaalresultaat bestaan voornamelijk uit wisselkoersenverschillen.