De volgende dochterondernemingen die geen deel uitmaken van degene die geclassificeerd zijn als aangehouden voor verkoop, hebben belangrijke minderheidsbelangen.

De hierna vermelde bedragen zijn volledig geconsolideerd en zijn vóór de eliminatie van intragroepsverrichtingen.

In € miljoen

 

2017

 

Zhejiang Lansol

 

Solvay Special Chem Japan

 

Solvay Soda Ash

Eigendomsbelang aangehouden door minderheidsbelangen

 

45%

 

33%

 

20%

Overzicht van de financiële positie

Vaste activa

 

20

 

17

 

305

Vlottende activa

 

31

 

24

 

25

Langlopende verplichtingen

 

3

 

1

 

12

Kortlopende verplichtingen

 

19

 

5

 

25

Winst- en verliesrekening

Omzet

 

44

 

64

 

361

Winst/verlies (-) van het jaar

 

5

 

8

 

166

Andere elementen van het totaalresultaat

 

–1

 

–3

 

22

Totaalresultaat

 

4

 

6

 

188

Dividenden betaald aan minderheidsbelangen

 

 

 

2

 

34

Deel van de minderheidbelang in de winst/verlies (-) van het jaar

 

2

 

3

 

33

Gecumuleerde minderheidsbelangen

 

13

 

12

 

59

In € miljoen

 

2016

 

Zhejiang Lansol

 

Solvay Special Chem Japan

 

Solvay Soda Ash

Eigendomsbelang aangehouden door minderheidsbelangen

 

45%

 

33%

 

20%

Overzicht van de financiële positie

Vaste activa

 

22

 

20

 

349

Vlottende activa

 

15

 

29

 

83

Langlopende verplichtingen

 

 

 

1

 

13

Kortlopende verplichtingen

 

9

 

11

 

25

Winst- en verliesrekening

Omzet

 

35

 

74

 

357

Winst/verlies (-) van het jaar

 

4

 

9

 

174

Andere elementen van het totaalresultaat

 

–1

 

1

 

–5

Totaalresultaat

 

3

 

10

 

169

Dividenden betaald aan minderheidsbelangen

 

 

 

2

 

36

Deel van de minderheidbelang in de winst/verlies (-) van het jaar

 

2

 

3

 

35

Gecumuleerde minderheidsbelangen

 

12

 

12

 

68