Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Een Operationeel Segment is een onderdeel van de Groep dat bedrijfsactiviteiten uitoefent waaruit opbrengsten kunnen worden verdiend en waarbij kosten kunnen worden gemaakt, waarvan de bedrijfsresultaten regelmatig worden beoordeeld door de hoogstgeplaatste functionaris van de entiteit en waarover afzonderlijke financiële informatie beschikbaar is. De hoogstgeplaatste functionaris van Solvay is de Chief Executive Officer.

De netto-omzet omvat de verkoop van goederen en diensten met een toegevoegde waarde die overeenstemt met de knowhow van Solvay. De netto-omzet en andere opbrengsten dienen te worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de vergoeding die ontvangen of invorderbaar is. Dit bedrag wordt aangepast rekening houdend met het terugzendingen, handelskortingen, andere gelijkaardige voordelen, en omzetbelasting.

De opbrengsten anders dan van kernactiviteiten omvatten voornamelijk handelstransacties in grondstoffen en andere nutsgoederen en andere opbrengsten die occasioneel zijn voor de Groep.

De netto-omzet en andere opbrengsten dienen te worden opgenomen als alle volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • de Groep heeft de wezenlijke risico's en voordelen van eigendom van de goederen overgedragen aan de koper;
  • de Groep behoudt over de verkochte goederen noch betrokkenheid die gewoonlijk toekomt aan de eigenaar, noch de feitelijke zeggenschap;
  • het bedrag van de opbrengst kan op een betrouwbare manier worden gemeten;
  • het is waarschijnlijk dat de toekomstige economische voordelen van de transactie naar de Groep zullen vloeien; en
  • de reeds gemaakte of nog te maken kosten met betrekking tot de transactie kunnen op betrouwbare wijze worden gemeten.

Algemeen

De structuur van Solvay bestaat uit vier Operationele Segmenten.

  • Advanced Materials biedt hoogperformante materialen voor verscheidene toepassingen, voornamelijk in de auto-, luchtvaart-, elektronica- en gezondheidssector. Het biedt vooral duurzame mobiliteitsoplossingen door gewichtsvermindering en een verbetering van CO2-uitstoot en energie-efficiëntie.
  • Advanced Formulations bedient vooral de markten voor consumptiegoederen, landbouw, voeding en energie. Het biedt op maat gemaakte specialiteitsformuleringen die van invloed zijn op de oppervlaktechemie en het vloeistofgedrag veranderen om zo de efficiëntie en de opbrengst te optimaliseren terwijl de milieubelasting zoveel mogelijk beperkt wordt.
  • Performance Chemicals is actief in volgroeide en veerkrachtige markten en bekleedt leidende posities voor chemische tussenproducten. Het succes is gestoeld op schaalgrootte en hoogstaande productietechnologie. Het bedrijf bedient vooral de markten voor consumptiegoederen en voeding. Vanaf 2017 zijn bij Performance Chemicals de resterende bedrijfsactiviteiten ondergebracht van het segment Functional Polymers (merendeels polyamide-activiteiten, die geherclassificeerd zijn als beëindigde bedrijfsactiviteiten). De vergelijkende informatie is overeenkomstig aangepast.
  • Corporate & Business Services omvat corporate en andere zakelijke dienstverlening, zoals het Research & Innovation Center. Het omvat ook de GBU Energy Services, die als taak heeft om het energieverbruik te optimaliseren en de CO2-emissies terug te dringen.

Informatie per Segment

2017
In € miljoen
Winst- en verliesrekening

 

Advanced Formulations

 

Advanced Materials

 

Performance Chemicals

 

Corporate & Business Services

 

Totaal Group

(1)

De onderliggende EBITDA is een prestatie-indicator die gehanteerd wordt door het management (zie Overzicht van de activiteiten – 5 Aansluiting van onderliggende met IFRS-cijfers).

Netto-omzet (intersegment verkoop inbegrepen)

 

2.972

 

4.371

 

2.797

 

23

 

10.163

Intersegment verkoop

 

–6

 

–2

 

–31

 

 

 

–38

Netto-omzet

 

2.966

 

4.370

 

2.766

 

23

 

10.125

Brutomarge

 

764

 

1.514

 

761

 

46

 

3.086

Afschrijvingen

 

280

 

432

 

263

 

79

 

1.054

Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

8

 

10

 

27

 

 

 

44

Onderliggende EBITDA(1)

 

524

 

1.202

 

749

 

–244

 

2.230

EBIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

976

Nettofinancieringskosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–298

Winstbelastingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Winst/verlies (-) van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241

Winst/verlies (-) van het jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.116

2017
In € miljoen
Overzicht van de financiële positie

 

Advanced Formulations

 

Advanced Materials

 

Performance Chemicals

 

Corporate & Business Services

 

Totaal Group

Kapitaaluitgaven (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

 

130

 

366

 

152

 

68

 

716

Kapitaaluitgaven (beëindigde bedrijfsactiviteiten)

 

 

 

 

 

105

 

 

 

105

Investeringen (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

 

 

 

28

 

 

 

28

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkkapitaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorraden

 

403

 

802

 

288

 

10

 

1.504

Handelsvorderingen

 

410

 

546

 

430

 

76

 

1.462

Handelsschulden

 

327

 

411

 

324

 

268

 

1.330

De kapitaaluitgaven hebben betrekking op materiële vaste en immateriële activa.

In de informatie per segment over 2016 zoals hieronder weergegeven wordt rekening gehouden met de nieuwe organisatie van Operationele Segmenten vanaf 2017.

2016
In € miljoen
Winst- en verliesrekening

 

Advanced Formulations

 

Advanced Materials

 

Performance Chemicals

 

Corporate & Business Services

 

Totaal Group

(1)

De onderliggende EBITDA is een prestatie-indicator die gehanteerd wordt door het management (zie Overzicht van de activiteiten – 5 Aansluiting van onderliggende met IFRS-cijfers).

Netto-omzet (intersegment verkoop inbegrepen)

 

2.671

 

4.313

 

2.606

 

7

 

9.596

Intersegment verkoop

 

–3

 

 

 

–25

 

 

 

–28

Netto-omzet

 

2.668

 

4.313

 

2.581

 

7

 

9.568

Brutomarge

 

695

 

1.398

 

715

 

22

 

2.831

Afschrijvingen

 

292

 

413

 

260

 

110

 

1.074

Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

8

 

8

 

70

 

–1

 

85

Onderliggende EBITDA(1)

 

484

 

1.110

 

718

 

–237

 

2.075

EBIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

858

Nettofinancieringskosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–334

Winstbelastingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Winst/verlies (-) van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

Winst/verlies (-) van het jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

674

2016
In € miljoen
Overzicht van de financiële positie

 

Advanced Formulations

 

Advanced Materials

 

Performance Chemicals

 

Corporate & Business Services

 

Totaal Group

Kapitaaluitgaven (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

 

134

 

435

 

281

 

79

 

929

Kapitaaluitgaven (beëindigde bedrijfsactiviteiten)

 

 

 

 

 

51

 

 

 

51

Investeringen (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

 

16

 

4

 

 

 

44

 

64

Investeringen (beëindigde bedrijfsactiviteiten)

 

 

 

 

 

33

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkkapitaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorraden

 

388

 

794

 

478

 

11

 

1.672

Handelsvorderingen

 

365

 

571

 

603

 

82

 

1.621

Handelsschulden

 

293

 

429

 

570

 

255

 

1.547

De kapitaaluitgaven hebben betrekking op materiële vaste en immateriële activa.

Externe netto-omzet per cluster

In € miljoen

 

2017

 

2016

Advanced Materials

 

4.370

 

4.313

Specialty Polymers

 

2.025

 

1.922

Composite Materials

 

1.038

 

1.073

Silica

 

443

 

455

Special Chem

 

865

 

862

Advanced Formulations

 

2.966

 

2.668

Novecare

 

1.937

 

1.663

Technology Solutions

 

662

 

656

Aroma Performance

 

366

 

350

Performance Chemicals

 

2.766

 

2.581

Soda Ash & Derivatives

 

1.629

 

1.561

Peroxides

 

600

 

542

Coatis

 

410

 

346

Functional Polymers

 

126

 

131

Corporate & Business Services

 

23

 

7

Energy Services

 

 

 

4

CBS en NBD

 

23

 

3

Totaal

 

10.125

 

9.568

Omzet per land en regio

De hieronder weergegeven omzet is toegewezen op basis van de locatie van de klant.

In € miljoen

 

2017

 

%

 

2016

 

%

België

 

156

 

2%

 

137

 

1%

Duitsland

 

716

 

7%

 

721

 

8%

Italië

 

444

 

4%

 

453

 

5%

Frankrijk

 

383

 

4%

 

383

 

4%

Verenigd Koninkrijk

 

303

 

3%

 

298

 

3%

Spanje

 

210

 

2%

 

227

 

2%

Europese Unie – andere

 

592

 

6%

 

583

 

6%

Europese Unie

 

2.803

 

28%

 

2.802

 

29%

Europa – Andere

 

97

 

1%

 

102

 

1%

Verenigde Staten

 

2.921

 

29%

 

2.814

 

29%

Canada

 

159

 

2%

 

139

 

1%

Noord-Amerika

 

3.079

 

30%

 

2.953

 

31%

Brazilië

 

709

 

7%

 

627

 

7%

Mexico

 

176

 

2%

 

166

 

2%

Latijns-Amerika – Andere

 

200

 

2%

 

202

 

2%

Latijns-Amerika

 

1.084

 

11%

 

996

 

10%

Australië

 

104

 

1%

 

90

 

1%

China

 

912

 

9%

 

782

 

8%

Egypte

 

48

 

0%

 

54

 

1%

Hong Kong

 

108

 

1%

 

79

 

1%

India

 

170

 

2%

 

161

 

2%

Indonesië

 

104

 

1%

 

103

 

1%

Japan

 

365

 

4%

 

365

 

4%

Rusland

 

79

 

1%

 

61

 

1%

Zuid Korea

 

264

 

3%

 

237

 

2%

Thailand

 

181

 

2%

 

159

 

2%

Turkije

 

65

 

1%

 

67

 

1%

Andere

 

661

 

7%

 

557

 

6%

Azië en de rest van de wereld

 

3.061

 

30%

 

2.715

 

28%

Totaal

 

10.125

 

100%

 

9.568

 

100%

Geïnvesteerd kapitaal, kapitaaluitgaven en investeringen per land en per regio.

 

 

Geïnvesteerd kapitaal

 

Kapitaaluitgaven en investeringen

In € miljoen

 

2017

 

%

 

2016

 

%

 

2017

 

%

 

2016

 

%

België

 

2.075

 

13%

 

2.155

 

12%

 

–24

 

3%

 

–28

 

3%

Duitsland

 

516

 

3%

 

765

 

4%

 

–41

 

5%

 

–46

 

5%

Italië

 

775

 

5%

 

743

 

4%

 

–87

 

11%

 

–83

 

8%

Frankrijk

 

1.080

 

7%

 

1.922

 

10%

 

–124

 

16%

 

–188

 

19%

Verenigd Koninkrijk

 

255

 

2%

 

235

 

1%

 

–51

 

7%

 

–40

 

4%

Spanje

 

166

 

1%

 

142

 

1%

 

–23

 

3%

 

–18

 

2%

Europese Unie – andere

 

727

 

5%

 

408

 

2%

 

–24

 

3%

 

–51

 

6%

Europese Unie

 

5.592

 

35%

 

6.370

 

35%

 

–374

 

49%

 

–454

 

46%

Europa – Andere

 

72

 

0%

 

81

 

0%

 

 

 

0%

 

 

 

0%

Verenigde Staten

 

7.755

 

49%

 

9.008

 

49%

 

–265

 

34%

 

–309

 

31%

Canada

 

190

 

1%

 

212

 

1%

 

–8

 

1%

 

–8

 

1%

Noord-Amerika

 

7.946

 

50%

 

9.220

 

50%

 

–273

 

35%

 

–317

 

32%

Brazilië

 

389

 

2%

 

570

 

3%

 

–27

 

3%

 

–37

 

4%

Argentinië

 

 

 

0%

 

 

 

0%

 

 

 

0%

 

–2

 

0%

Latijns-Amerika – Andere

 

54

 

0%

 

63

 

0%

 

–2

 

0%

 

–3

 

0%

Latijns-Amerika

 

443

 

3%

 

633

 

3%

 

–29

 

4%

 

–41

 

4%

Rusland

 

191

 

1%

 

228

 

1%

 

 

 

0%

 

 

 

0%

Thailand

 

141

 

1%

 

127

 

1%

 

–5

 

1%

 

–4

 

0%

China

 

755

 

5%

 

798

 

4%

 

–54

 

7%

 

–66

 

7%

Zuid Korea

 

260

 

2%

 

269

 

1%

 

–12

 

2%

 

–69

 

7%

India

 

238

 

1%

 

237

 

1%

 

–18

 

2%

 

–8

 

1%

Singapore

 

47

 

0%

 

81

 

0%

 

–1

 

0%

 

–3

 

0%

Japan

 

42

 

0%

 

84

 

0%

 

–1

 

0%

 

–1

 

0%

Egypte

 

10

 

0%

 

10

 

0%

 

 

 

0%

 

 

 

0%

Andere

 

216

 

1%

 

266

 

1%

 

–5

 

1%

 

–29

 

3%

Azië en de rest van de wereld

 

1.900

 

12%

 

2.099

 

11%

 

–96

 

12%

 

–181

 

18%

Totaal

 

15.953

 

100%

 

18.404

 

100%

 

–772

 

100%

 

–993

 

100%

Geïnvesteerd kapitaal omvat de vaste activa (exclusief uitgestelde belastingen), voorraden en handelsvorderingen en -schulden. De kapitaaluitgaven en investeringen omvatten verwerving van materiële vaste en immateriële activa, deelnemingen in dochterondernemingen en overige deelnemingen. Beide zijn exclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten.