In € miljoen

 

2017

 

2016

Kosten voor opstarten, oprichting en voorstudie

 

–12

 

–15

Meer- en minderwaarden op verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa

 

19

 

21

Netto wisselkoersresultaten

 

–9

 

2

Afschrijving van immateriële activa in verband met PPA

 

–206

 

–214

Andere

 

53

 

6

Overige operationële winsten en verliezen

 

–154

 

–200

De rubriek 'Andere' had in 2017 vooral betrekking op de afname van de medische verplichtingen bij Cytec na uitdiensttreding van € 37 miljoen door harmonisatie van de ziektekostenregeling binnen de Groep.