Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Een beëindigde bedrijfsactiviteit is een component van de Groep die ofwel is afgestoten ofwel is geclassificeerd als aangehouden voor verkoop (zie toelichting F25 Activa aangehouden voor verkoop), en die:

  • een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch bedrijfsgebied vertegenwoordigt;
  • deel uitmaakt van één enkel gecoördineerd plan om een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch bedrijfsgebied af te stoten; of
  • een dochteronderneming is die uitsluitend is overgenomen met de bedoeling te worden doorverkocht.

Een component van de Groep bestaat uit de bedrijfsactiviteiten en kasstromen die zowel operationeel als voor de financiële verslaggeving kunnen worden onderscheiden van de rest van de Groep.

In het geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat, het geconsolideerd kasstroomoverzicht, en in de informatieverschaffing worden de beëindigde bedrijfsactiviteiten herwerkt voor voorgaande perioden.

2017
In € miljoen

 

Polyamides

 

Acetow

 

Emerging Biochemicals

 

Andere

 

Totaal

Netto-omzet

 

1.558

 

204

 

41

 

 

 

1.803

Opdeling beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBIT

 

121

 

220

 

25

 

–54

 

311

Financiële resultaat

 

–3

 

–1

 

 

 

 

 

–4

Belastingen

 

–60

 

–6

 

 

 

 

 

–67

Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

58

 

213

 

25

 

–54

 

241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toegerekend aan :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvay-aandeel

 

58

 

213

 

20

 

–54

 

237

minderheidsbelangen

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

De € -54 miljoen in de kolom Andere is vooral toe te schrijven aan garanties na verkoop in verband met het afstoten van de Pharma-activiteiten en de aanpassing in de aankoopprijs van Indupa.

De EBIT voor Polyamide is inclusief fusie- en overnamekosten en bijzondere waardevermindering op immateriële activa van € 45 miljoen. De EBIT voor Acetow is inclusief de meerwaarde van € 180 miljoen. De EBIT voor Emerging Biochemicals is inclusief de meerwaarde van € 24 miljoen.

2016
In € miljoen

 

Polyamides

 

Indupa

 

Acetow

 

Emerging Biochemicals

 

Andere

 

Totaal

(1)

Inclusief recyclage van de omrekeningsverschillen op valuta voor Indupa (€ -55 miljoen).

Netto-omzet

 

1.315

 

478

 

531

 

404

 

 

 

2.729

Opdeling beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlies opgenomen als gevolg van de waardering aan reële waarde minus verkoopkosten

 

 

 

–63

 

 

 

 

 

 

 

–63

EBIT(1)

 

104

 

–95

 

116

 

30

 

16

 

172

Financiële resultaat

 

–4

 

–31

 

–4

 

–2

 

 

 

–42

Belastingen

 

–12

 

–3

 

–33

 

 

 

 

 

–48

Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

88

 

–129

 

79

 

28

 

16

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toegerekend aan :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvay-aandeel

 

88

 

–126

 

79

 

12

 

16

 

69

minderheidsbelangen

 

 

 

–3

 

 

 

16

 

 

 

13