Geassocieerde deelnemingen(1)

In € miljoen

 

2017

 

2016

(1)

Zie toelichting F39.

Boekwaarde op 1 januari

 

24

 

41

Verwerving/Verkoop

 

 

 

–1

Winst (verlies) van het jaar van geassocieerde deelnemingen

 

3

 

2

Dividenden gekregen van geassocieerde deelnemingen

 

–2

 

–2

Waardevermindering(verlies)/Terugneming

 

 

 

–11

Wisselkoersverschillen

 

–1

 

–1

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

 

–1

 

–5

Andere

 

 

 

2

Boekwaarde op 31 december

 

23

 

24

In 2016 had het bijzonder waardeverminderingsverlies van € 11 miljoen betrekking op het besluit om uit het Amerikaanse elektriciteitsopwekkingsproject op basis van getorreficeerde biomassa te stappen.

Deelnemingen in joint ventures(1)

In € miljoen

 

2017

 

2016

(1)

Zie toelichting F39.

Boekwaarde op 1 januari

 

473

 

357

Verwerving/Verkoop

 

–19

 

–2

Kapitaal verhoging/vermindering

 

3

 

3

Winst (verlies) van het jaar van joint ventures

 

41

 

83

Dividenden ontvangen van joint ventures

 

–16

 

–20

Overboeking van overige deelnemingen

 

 

 

1

Wisselkoersverschillen

 

–39

 

53

Andere

 

 

 

–2

Boekwaarde op 31 december

 

443

 

473

In 2017 had de vervreemding betrekking op de verkoop van Dacarto Benvic. Het wisselkoersverschil heeft voornamelijk betrekking op de waardevermindering van de Russische roebel en de Braziliaanse real ten opzichte van de euro.