Grondslagen voor de financiële verslaggeving

In overeenstemming met het materialiteitsconcept zijn een aantal niet-significante entiteiten niet opgenomen in de consolidatiekring. Deze worden bepaald tegen kostprijs en jaarlijks getoetst op bijzondere waardevermindering. Zie voor meer informatie de Grondslagen voor consolidatie.

In € miljoen

 

2017

 

2016

Boekwaarde op 1 januari

 

54

 

92

Vervreemdingen

 

–1

 

–8

Verwervingen via bedrijfscombinaties

 

 

 

–5

Kapitaal verhoging/vermindering

 

 

 

4

Wijzigingen in consolidatiemethode

 

 

 

–4

Wijzigingen in de consolidatiekring

 

 

 

–4

Bijzondere waardeverminderingen

 

–6

 

–7

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

 

 

 

–11

Andere

 

–1

 

–3

Boekwaarde op 31 december

 

47

 

54