In 2017 bedroegen de totale afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen € 1 152 miljoen, waarvan:

 • lineaire afschrijvingen ten bedrage van € 954 miljoen voor voortgezette bedrijfsactiviteiten met inbegrip van:
  • kostprijs van de omzet (€ 552 miljoen),
  • commerciële en administratieve kosten (€ 106 miljoen),
  • kosten van onderzoek en ontwikkeling (€ 55 miljoen),
  • overige (€ 241 miljoen), inclusief € 206 miljoen voor de afschrijving als gevolg van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (zie toelichting F4 Overige operationele winsten en verliezen);
 • netto bijzonder waardeverminderingsverlies van € 100 miljoen voor voortgezette bedrijfsactiviteiten (zie toelichting F5 Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties, historische sanering en belangrijke juridische geschillen); en
 • € 98 miljoen voor beëindigde bedrijfsactiviteiten, inclusief € 69 miljoen voor lineaire afschrijvingen (inclusief afschrijving als gevolg van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs) in verband met Polyamide.

In 2016 bedroegen de totale afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen € 1.302 miljoen, waarvan:

 • lineaire afschrijvingen ten bedrage van € 930 miljoen voor voortgezette bedrijfsactiviteiten met inbegrip van:
  • kostprijs van de omzet (€ 541 miljoen),
  • commerciële en administratieve kosten (€ 101 miljoen),
  • kosten van onderzoek en ontwikkeling (€ 50 miljoen),
  • overige (€ 238 miljoen), inclusief € 214 miljoen voor de afschrijving als gevolg van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (zie toelichting F4 Overige operationele winsten en verliezen);
 • netto bijzonder waardeverminderingsverlies van € 143 miljoen voor voortgezette bedrijfsactiviteiten (zie toelichting F5 Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties, historische sanering en belangrijke juridische geschillen);
 • een bijzonder waardeverminderingsverlies van Solvay Indupa van € 63 miljoen; en
 • € 165 miljoen voor beëindigde bedrijfsactiviteiten, inclusief € 95 miljoen voor lineaire afschrijvingen (inclusief afschrijving als gevolg van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs) in verband met Polyamide.