De kasstromen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (€ 77 miljoen) hadden in 2017 vooral betrekking op de totale kasstroom van Polyamide (€ 67 miljoen) en Acetow (€ 15 miljoen).

De kasstromen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (€ 118 miljoen) zijn in 2016 het gevolg van de totale kasstroom van Polyamide (€ 76 miljoen), Acetow (€ 72 miljoen), Emerging Biochemicals (€ 22 miljoen) en Solvay Indupa (€ -52 miljoen).