De jaarrekening van Solvay nv wordt hieronder verkort weergegeven. Overeenkomstig de wet op de handelsvennootschappen worden de jaarrekening van Solvay nv, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Deze documenten zijn kosteloos op internet te raadplegen of op aanvraag verkrijgbaar bij:

Solvay nv
Ransbeekstraat 310
B – 1120 Brussel

De hieronder weergegeven balans van Solvay nv voor het jaar 2017 is gebaseerd op een dividenduitkering van € 3,60 per aandeel.

Eind 2017 had Solvay nv heeft nog één bijkantoor, Solvay SA Italië (Via PIave 6, 57013 Rosignano, Italië). Voorheen had Solvay nv een tweede bijkantoor, Solvay SA Frankrijk (24 rue de Clichy, 75009 Parijs, Frankrijk) dat met ingang van 1 januari 2017 in natura is ingebracht in de Franse dochteronderneming Solvay France SA. Daarnaast bevat vanaf 1 februari 2017 de jaarrekening van Solvay nv alle activa en passiva overgedragen van Solvay CICC SA, de interne bank van de Groep. Deze twee grote bedrijfsmatige veranderingen verklaren de grootste wijzigingen in de balansrubrieken.

De jaarrekening van Solvay nv wordt opgemaakt volgens de in het Belgisch recht geldende algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes.

De voornaamste activiteiten van Solvay nv zijn de controle over en het beheer van een aantal participaties in de vennootschappen van de Groep en de financiering van de Groep via de bank en obligatiemarkten. In 2017 is Solvay nv eveneens van start gegaan met een factoringactiviteit zonder verhaal. Als gevolg daarvan bezit en beheert Solvay nv de vorderingen op dochterondernemingen van de Groep in Europa en Azië. Daarnaast wordt een onderzoekscentrum in Neder-Over-Heembeek (Brussel, België) beheerd en een heel beperkt aantal commerciële activiteiten die niet door dochterondernemingen worden uitgevoerd.