Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

In oktober 2009 klaagde de openbare aanklager van het Strafhof van Alessandria (Italië) diverse personen aan (onder wie werknemers en oud-werknemers van Solvay, en Ausimont SpA, nu Solvay Specialty Polymers Italy) wegens vermeende schendingen van de milieuwetgeving en de volksgezondheidswetgeving. De voorlopige claims van de deelnemende burgerlijke partijen bedroeg ongeveer €105 miljoen.

In december 2015 veroordeelde het Hof van Assisen van Alessandria drie lokale managers van Solvay tot een gevangenisstraf en werd een burgerlijke schadevergoeding van ongeveer € 400.000 toegekend. Er is beroep aangetekend tegen deze uitspraak en dat beroep loopt nog.

Sinds eind 2016 zijn 17 burgerlijke procedures voor de burgerlijke rechtbank van Livorno (Italië) gebracht door oud-medewerkers en familieleden van overleden medewerkers van de Rosignano-fabriek. Zij eisen schadevergoeding (voorlopig vastgesteld op € 9 miljoen) voor ziektes die zouden zijn ontstaan door blootstelling aan asbest. Tot nu toe zijn 3 van de 17 procedures verworpen.