Het risicocomité van de Groep beoordeelt de gevolgen en mate waarin de risico's van de Groep onder controle zijn, met voor elk van de criteria een schaal met vier niveaus.

De gevolgen waren onderverdeeld in vier verschillende aspecten: economische gevolgen, gevolgen voor de mens, gevolgen voor het milieu en voor de reputatie.

De mate waarin de risico's onder controle zijn, wordt beoordeeld aan de hand van de volgende vragen:

  • Zijn er risicopreventie- of bestrijdingsmaatregelen gedefinieerd?
  • Zijn deze maatregelen, geheel of gedeeltelijk, uitgevoerd?
  • Wordt de doeltreffendheid van deze maatregelen bewaakt?

De ernst wordt bepaald door de combinatie van beide scores (gevolg en controleniveau) op het moment van de beoordeling.

De voor Solvay relevante risico’s en de risicobeperkende maatregelen door de Groep worden hieronder uiteengezet. De beschreven preventiemaatregelen vormen geen garantie dat risico’s zich niet voordoen of geen gevolgen hebben voor de Groep, maar ze laten zien hoe Solvay de blootstelling aan risico’s op een proactieve manier beheert.