Beschrijving risico

Risico's kunnen voortvloeien uit het mogelijk niet naleven van:

 • De gedragscode van Solvay,
 • Bijbehorende beleidsmaatregelen en procedures,
 • Wet- en regelgeving in de rechtsgebieden waarin Solvay actief is.

Voorbeelden:

 • Er niet in slagen deugdelijk bestuur in een joint venture te implementeren,
 • Directe of indirecte betrokkenheid bij schending van mensenrechten,
 • Het opzettelijk manipuleren van financiële verslaggeving, corruptie of het omzeilen van interne controles.

Preventie en bestrijding

De gedragscode van Solvay, beleidsmaatregelen en procedures

 • Van toepassing op medewerkers, belangrijke leveranciers, joint ventures waarin Solvay een meerderheidsbelang heeft,
 • Verschillende trainingen en verspreiding van informatie over gedragsrisico's

Speciale trainingen om specifieke risico's in te dammen

 • Maatregelen tegen omkoping en corruptie,
 • Concurrentiebelemmerend gedrag,
 • Mensenrechten in bedrijfsbeleid: implementatie, bestuur en training.

Groepsbreed Speak Up-programma om overtreding van regels te melden, direct aan het management of aan een externe hulplijn.

Belangrijkste activiteiten 2017

 • Bijna 80% van de medewerkers hebben een training gehad in de Gedragscode van Solvay,
 • Meer talen/dialecten toegevoegd aan online opleidingscatalogus voor de Gedragscode,
 • Nieuw Mensenrechtenbeleid goedgekeurd en gepubliceerd; interne Stuurgroep benoemd om implementatie en naleving te bewaken, en training inzake mensenrechten voor kwetsbare bevolkingsgroepen,
 • Anti-omkopings- en anti-corruptieopleiding (ABAC) van meer dan 1000 leidinggevenden en medewerkers in kwetsbare posities.