Beschrijving risico

Door klimaatveranderingen neemt de ernst van extreme natuurverschijnselen toe en vergroten de afwijkingen in gemiddelde temperaturen en neerslagpatronen, waardoor de zeeniveaus stijgen. Dit kan gevolgen hebben voor de sites en bevoorradingsketen van Solvay. Deze gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Buitenbedrijfstelling van fabrieken.
 • Schade aan bedrijfsmiddelen
 • Problemen met het bevoorraden van klanten
 • Verstoring in de toevoer van grondstoffen, energie of andere nutsvoorzieningen

Preventie en bestrijding

Dit risico heeft een langetermijnhorizon; toch ontwikkelt Solvay consistente, risicobeperkende maatregelen, die hieronder nader zijn uitgewerkt:

 • Een methodologie ontwikkelen (de verschillende gevolgen waarmee rekening gehouden moet worden - belangrijke gebeurtenissen, permanente veranderingen, ecologische en sociaaleconomische gevolgen - omvang, locatie enz.)
 • Neem deze gevolgen in overweging:
  • Een toenemend aantal extreme natuurverschijnselen zoals overstromingen en stormen
  • Gevolgen van regelgeving (temperatuur watertoevoer, temperatuur waterafvoer)
  • Stijging van de zeespiegel
  • Waterstress => update eerder onderzoek
  • Toepassing van de methodologie op de industriële voetafdruk en de stromen van de bevoorradingsketen.

Belangrijkste activiteiten 2017

Gevolgen van regelgeving (temperatuur watertoevoer, temperatuur waterafvoer) => uit onderzoek is gebleken dat dit aspect geen grote gevolgen heeft.